Roland Ignacio - foto: Dulce Koopman

Roland Ignacio – foto: Dulce Koopman

WILLEMSTAD- Vakbondsleiders zijn bijgeschoold en zullen niet zomaar ‘wilde stakingen’ organiseren. De vakbonden zullen zich in de toekomst vooral storten op de specifieke belangenbehartiging van hun leden.

Dit nieuwe referentiekader van de vakbondswezen is een uitkomst van het Scholingproject van de twee vakcentrales CGTC en SSK. Het project is al in 2011 is gestart op en wordt gesteund door de regering.

CGCT-voorzitter Roland Ignacio benadrukt dat er “nog steeds goede vakbonden zijn. Maar er wordt alleen gestaakt als het moet.” Ook is er aandacht voor kadervorming voor de vakbondsleden.

Dulce Koopman in gesprek met Roland Ignacio