De wet is pas het begin voor betere kinderopvang op Aruba - foto: De Schatkist

De wet is pas het begin voor betere kinderopvang op Aruba – foto: De Schatkist

ORANJESTAD – Aruba probeert sinds 1996 de kinderopvang wettelijk te regelen, zonder resultaat. Nu ligt er een concept bij het parlement, maar tijdens een presentatie aan publiek blijkt dat er nog veel moet gebeuren voor meer kwaliteit in de opvang.

Het publiek kreeg eerst resultaten te horen van een onderzoek onder kindercentra voor nul tot vierjarigen, door Rosalin Kock voor haar masteropleiding. Zij ondervroeg ouders, crècheleiders en deskundigen of zij vinden dat de centra voldoen aan de kwaliteitseisen voor opvoeding en randvoorwaarden, zoals huisvesting en veiligheid.

Sharina Henriquez in gesprek met Rosalin Kock en Ruthlaine Jacobs

“Ouders en leiders vinden deze goed terwijl deskundigen die niet voldoende vinden”, somt Kock op als belangrijkste resultaat.

Niveau leiders
Toch beaamt ze dat je nu niet kan concluderen dat de centra kwalitatief goed zijn. “We hebben momenteel geen wet en regelgeving om dit te toetsen. Ik heb een model gebruikt maar de ondervraagden kunnen dit nergens aan meten en hebben hun eigen interpretatie gebruikt.” Hierin ligt mogelijk de verklaring voor het verschil in tevredenheid van ouders/leiders enerzijds en deskundigen anderzijds. Eenderde van de leiders heeft geen beroepsopleiding en eenderde heeft LBO-niveau. “Dat betekent dat zij niet genoeg op de hoogte zijn van criteria en kwaliteitseisen.”

Dus de wet op kinderopvang is zeker nodig, zegt Kock. “Tussen nul en vier jaar wordt de basis gelegd. Uit mijn onderzoek blijkt dat 95 procent van de kinderen vijf dagen per week naar de opvang gaan. Kinderen mogen straks met de nieuwe wet maximaal twaalf uur per dag op een kinderopvang blijven. Dat betekent dat zij daar heel veel zorg, begeleiding en opvoeding krijgen.”

Vergunning
Er zijn een kleine honderd opvangcentra op Aruba. Althans wat bekend is, want er wordt ook opvang clandestien vanuit de huiskamer gedaan. Het aantal is groeiende. Iedereen kan nu een opvang starten en er is geen controle. In het verleden heeft de overheid verblijven tijdelijk gesloten maar dat was bijvoorbeeld vanwege brandgevaar. Iedereen kan ook als crècheleider werken, zelfs met strafblad.

Met de nieuwe wet verandert dat. Wie meer dan vijf kinderen wil opvangen tegen vergoeding, moet een vergunning aanvragen. Hiervoor moet je aan een groot aantal eisen gaan voldoen. Met een bepaald strafblad (voor fraude, zeden- of levendelict) kan iemand straks geen opvang runnen noch er werken. De eisen variëren van zeer gedetailleerd, zoals aantal begeleiders per kinderen, klachtenregeling, verplichte oudercommissie, boete van 25.000 bij overtreding, tot zeer algemeen.

Zo staat er bijvoorbeeld in dat de centra ‘verantwoorde kinderopvang op een efficiënte en effectieve wijze moeten bieden’. Hoe de overheid dat gaat toetsen, staat niet in de wet. Dat komt in een apart handboek kwaliteitseisen: dus de mate van zorg, opvoeding, educatie alsook opleiding van personeel, groepsgrootte, hygiëne en veiligheid. Aan dat handboek werkt de overheid nog.

Subsidie
Kock zegt daarom dat ‘veel dingen nog vaag zijn’ om te oordelen of de wet effectief zal zijn. Zij signaleert wel dat kindercentra veel meer taken zullen krijgen. Terwijl velen al ‘hun handen vol hebben, met weinig personeel, om de prijzen zo laag mogelijk te houden’. “Ik heb ook niet echt de indruk dat zij financieel ondersteuning gaan krijgen van de overheid.”

De overheid subsidieert nu wel naschoolse opvang (Traimerdia). Betaalbare kinderopvang is echter heel belangrijk, zegt Kock. Zeker voor Aruba, waar velen het minimumloon verdienen dat lager ligt dat het bestaansminimum. “Zij moeten ook hun kinderen naar een kwalitatief goede opvang kunnen brengen.”

Door Sharina Henriquez