Half augustus hadden 78 crèches zich geregistreerd. Om een vergunning te krijgen, moet ze nu aan criteria voldoen.

Half augustus hadden 78 crèches zich geregistreerd. Om een vergunning te krijgen, moet ze nu aan criteria voldoen

WILLEMSTAD – De driejarige Chirlainy gaat elke dag naar ‘tanchi’ op de hoek. Tanchi is geen echte tante, maar een dame in de buurt die tegen een kleine betaling een vijftal kinderen opvangt als de ouders gaan werken. Zo zijn er duizenden kinderen die bij non-officiële opvangen terechtkunnen.

Het ministerie van Onderwijs wil de kinderopvangen in kaart brengen, maar van de bijna 10.000 kinderen tussen de nul en vier jaar, is maar van 3500 bekend dat ze naar een opvang gaan. De rest is waarschijnlijk thuis of bij een ‘tanchi’, een niet-geregistreerde opvang. Een opvang heeft nu geen vergunning nodig, maar dit gaat veranderen.

Het project Unda bo ta laga bo yu awe (waar laat jij je kind vandaag) startte begin dit jaar met het inventariseren van de kinderopvangen. Hierna volgt de registratie, legalisatie en accreditatie. “We hebben verschillende lijsten samengevoegd tot een lijst met ongeveer 230 instanties”, legt Patricia Trustfull uit van de Inspectie Toezicht, Handhaving en Controle. “We hebben gecheckt of deze nog bestonden en zo ja, hebben ze een oproep gehad om zich te registreren.”

Deadline
Half augustus hadden 78 crèches zich geregistreerd. Om een vergunning te krijgen, moeten ze nu aan criteria voldoen. Zo moet er een evaluatierapport komen van onder andere de brandweer, GGZ en het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Planning. “Ook moet er iemand werkzaam zijn met een pedagogische opleiding, dat is een vereiste volgens het Landsbesluit. Als alles in orde is, ontvangt een crèche een vergunning die wordt gepubliceerd.”

Maar, zo ver is het nog niet. De bevindingen worden eerst besproken waarna een deadline wordt gesteld om alles op orde te hebben. Van de geregistreerde crèches is er ten minste een die bijvoorbeeld niemand in dienst heeft met een diploma. “Dit moet veranderen, maar pas als er sprake is van een zorgelijk situatie gaan we over tot sluiting. We kunnen niet zomaar de deur dichtgooien van een opvang”, zegt Trustfull.

Kostenplaatje
De moeder van Chirlainy, Germaine Heinen, vindt het goed dat er controle komt. Ze hoopt wel dat haar dochter gewoon naar de buurtopvang kan blijven gaan, ondanks een ontbrekend diploma daar. “De meeste crèches zijn duur voor ons. Tanchi vindt het leuk om te doen, soms betalen we zelfs helemaal niet.”

Yandus Soulé, eigenaar van Kids Kidz reageert instemmend op de reactie van Heinen. Volgens hem is het waarborgen van kwaliteit op een crèche zonder subsidie bijna niet te doen. Dit houdt in dat ouders moeten betalen. “En niet alle ouders kunnen dat. Wij betalen veel uit eigen zak anders is het niet te doen. 90 procent van de crèches zou nu niet eens een 6 scoren nu.”

Stok achter de deur
Soulé heeft netjes zijn registratie en rapporten ingeleverd, maar ziet weinig heil in de plannen. Volgens hem worden ‘illegale’ crèches alleen beter in het verbergen. “De overheid heeft geen stok achter de deur, behalve sluiting. Terwijl, als je subsidie misloopt, je er alles aan gaat doet om die registratie te krijgen en behouden. Het is een wisselwerking.”

Trainingen
Trustful wil de geregistreerde crèches jaarlijks een nieuwe vergunning geven. Door te monitoren en op het veld zelf te kijken, willen ze nieuwe ‘illegale’ crèches meteen benaderen. “En we willen hen ook helpen. We bieden trainingen om een crèche op niveau te krijgen. Het is niet zo dat een crèche die jaren goed functioneert van de een op de andere dag dichtmoet.” De eerste officiële vergunningen worden waarschijnlijk volgende maand afgegeven.

Door Elisa Koek