De naschoolse opvang zal er ook wanneer de scholen weer beginnen er verlaten bijstaan - foto: Janita Monna

De naschoolse opvang zal er ook wanneer de scholen weer beginnen volgende week er verlaten bijstaan – foto: Janita Monna

KRALENDIJK – Volgende week beginnen op Bonaire de scholen weer. Maar of er dan ook naschoolse opvang voor basisschoolleerlingen zal zijn, is onduidelijk. Want de Fesbo, de stichting die de naschoolse opvang voor de basisschool leerlingen verzorgt, kon bij de jaarcijfers 200.000 dollar niet verantwoorden. De overheid beëindigde daarom het zorgcontract.

“Inderdaad, het verbreken van het contract komt op een ongelukkig moment”, erkent verantwoordelijk gedeputeerde Benito Dirksz. “Maar welk moment zou wel geschikt zijn?”

Wanbeleid
Dirksz benadrukt dat de overheid niet anders kon. “Fesbo ontving op jaarbasis 800.000 dollar subsidie. Uit de jaarstukken bleek dat een flink deel van de uitgaven, zo’n 200.000 dollar, niet verantwoord kon worden. Er is duidelijk sprake van wanbeleid. We moesten als overheid daadkrachtig optreden.”

Fesbo zou onder andere geen sociale premies hebben afgedragen. Dirksz kan niet zeggen of er ook strafbare feiten zijn gepleegd. Wél weet hij dat twee bestuursleden van de stichting inmiddels aangifte hebben gedaan bij de politie.

Eilandsraadlid Desiree Coffie (MPB), stelde vragen over het plotselinge stopzetten van het contract: “Hoe kan het dat niemand dit zag aankomen? Hield in de afgelopen jaren niemand toezicht op de Fesbo?”

Tra ‘i Merdia, het naschoolse opvang programma dat Fesbo verzorgde, is dankzij de overheidssubsidie gratis. Enkele honderden basisschoolleerlingen namen deel aan het programma.

Kwetsbare groep
Coffie krijgt veel telefoontjes van bezorgde ouders: “Mensen willen weten of er maandag opvang is voor hun kinderen. Het gaat vaak om ouders die een particuliere opvang niet kunnen betalen. Het is een kwetsbare doelgroep.”

Zo’n dertig leerlingen van Basisschool Kolegio San Bernardo gaan dagelijks naar Tra ‘i Merdia. De school moest het nieuws over het stopzetten van het contract met Fesbo uit de media vernemen. “Nee ouders hebben ons nog niet gebeld”, zegt een medewerker van de school, “maar ik verwacht dat we er op de eerste schooldag, komende maandag, wel vragen over krijgen.” Een oplossing voor het probleem heeft de school niet één-twee-drie.

Gedeputeerde Dirksz verzekert dat er hard wordt gewerkt om ervoor te zorgen dat die kinderen komende week ’s middags niet alleen thuis zitten. “Er is een ‘crisisteam naschoolse opvang’ ingesteld en we zijn van plan een nieuwe stichting op te richten, die het beheer over de buurtcentra moet gaan voeren en de naschoolse opvang moet verzorgen”, aldus Dirksz. “Daarbij willen we het zorgcontract aanpassen, zodat we continue zicht kunnen houden op het reilen en zeilen van de organisatie.”

Coffie betwijfelt of het op zo korte termijn voor een nieuwe organisatie mogelijk is om de taken van Fesbo over te nemen: “Het gaat om zes buurtcentra, verspreid over het hele eiland. Het is niet gemakkelijk om dat in drie dagen even op te pakken.”

Salaris
Ook heeft ze vragen over de positie van de ongeveer dertig werknemers van Fesbo. Die zijn niet in dienst van de overheid, maar van de stichting. Dirksz: “Uit sociaal oogpunt hebben we als overheid een bedrag gereserveerd zodat de werknemers in ieder geval over de maanden juli en augustus hun salaris ontvangen.”

Door Janita Monna