foto: Hazel Durand

Bewoners laten van zich horen tijdens de stadhuisvergadering – foto: Hazel Durand

THE BOTTOM – Geluidsoverlast en drukte op de wegen, dat zijn de grootste zorgen van Sabanen die deze week aanwezig waren bij de stadhuisvergadering. Saba wil een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening opstellen, aangezien de huidige verordening uit 1985 dateert.

Saba heeft maar een oppervlakte van 13 vierkante kilometer, dus restaurants, bars en disco’s liggen dicht bij woongebieden. Veel bewoners klagen bij de politie over luide muziek en willen een duidelijke afspraken met lokale jongeren en medische studenten die op het eiland wonen. Feestjes eindigen namelijk regelmatig in vechtpartijen.

Aanwezigen bij de stadhuisvergadering hebben gepleit voor meer politie bij uitgaansgelegenheden, zeker aan het eind van de avond. Een ander punt van zorg zijn voertuigen met luide stereo-installaties. Volgens sommige inwoners staat de muziek in voorbijrijdende auto’s zo hard, dat hun hele huis trilt. Veel jongeren rijden ’s avonds en in het weekend het eiland rond met harde muziek op.

Eilandsecretaris Tim Muller heeft alle suggesties overgenomen. De bedoeling van de nieuwe verordening is het reguleren en beschermen van de openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid.

Weggebruik
Saba telt een bevolking van amper 2000 personen, maar bijna elk huishouden heeft twee auto’s voor de deur. Drukte op de smalle wegen van het eiland is een groeiend probleem. In het drukste dorp van Saba, Windwardside, is het probleem al deels opgelost met de introductie van een parkeerplaats en parkeersysteem.

Blauwe parkeerschijf - Saba (640x425)

Met ingang van 1 maart, is kort parkeren ingevoerd in aangewezen gebieden in Windwardside. Automobilisten kunnen alleen gedurende twee uur in een aantal parkeerplaatsen parkeren. Dit wordt geregeld met behulp van een blauwe parkeerschijf en deze wordt gecontroleerd door een parkeerambtenaar. Wie langer dan twee uur in Windwardside moet zijn voor werk, moet parkeren op de nieuwe parkeerplaats waar geen tijdslimiet geldt. Nu krijgen bestuurders die onterecht langer parkeren alleen een waarschuwing, maar binnenkort wordt dat omgezet in een boete van 40 dollar voor de eerste overtreding en 90 dollar voor iedere overtreding daarna.

Bewoners willen ook graag nieuwe verkeersborden, een beter zicht op de weg, en meer controles op vrachtwagenchauffeurs die bouwmateriaal vervoeren. Ook is er gesproken over veiligheidsmaatregelen voor bouwvakkers langs de weg, en hoe voetgangers en automobilisten veilig langs de wegwerkzaamheden moeten manoeuvreren. Er wordt momenteel druk gewerkt aan de infrastructuur en de bouw van een waterleiding.

Zika
Met de toenemende verspreiding van het Zika-virus op de naburige eilanden en andere landen in de regio, willen bewoners dat huiseigenaren die nalatig zijn in muggenbestrijding hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Volgens de eilandsecretaris zijn meerdere broedplaatsen bij huizen geïdentificeerd, en zal eerst een brief worden gestuurd waarna er maatregelen worden genomen.

Bewoners klagen ook over rotzooi op het eiland, wat bijdraagt aan broedplaatsen voor muggen. Ze willen graag een informatiecampagne vanuit de overheid over de gevolgen van afval dumpen. Op Saba zijn er tot nu toe geen gevallen van Zika geconstateerd.

Door Hazel Durand