Beleidsadviseuyr Anisa Dijkhoffz, Minister Richard Gibson and zijn Secretaris-Generaal Arno Peels tijdens de toelichting op de begroting. Foto Today / Milton Pieters

Beleidsadviseur Anisa Dijkhoffz, minister Richard Gibson en zijn secretaris-generaal Arno Peels tijdens de toelichting op de begroting – foto: Today / Milton Pieters

PHILIPSBURG – De behandeling van de begroting voor 2016 is een keerpunt in de politieke geschiedenis van St. Maarten. Voor het eerst heeft de regering een begroting ingediend waarin het uitgavenplafond 20 miljoen gulden beneden het geprojecteerde inkomstenniveau ligt.

Afgelopen maandag gaf minister van Financiën Richard Gibson een toelichting op het pakket in een commissievergadering die op dinsdag werd voortgezet.

Lange betogen
Parlementsleden stelden in deze bijeenkomsten feitelijke vragen. Dat verandert op vrijdag wanneer het parlement de begroting onder handen neemt. Dan komen veel politici met lange betogen – anderhalf uur in de eerste ronde – over hoe het allemaal beter moet.

Gibson heeft de begroting in elkaar gespijkerd ‘vanuit de gedachte dat het land geen geld kan uitgeven dat het niet heeft’. De inkomsten zijn gesteld op de gemiddelde reëele ontvangsten over de afgelopen drie jaar – 458 miljoen gulden, maar de uitgaven moeten beperkt blijven tot 438 miljoen.

De minister verwacht aan het eind van het jaar een overschot van 20 miljoen te hebben; dat geld is bestemd voor het compenseren van tekorten die sinds 2010 zijn opgebouwd en die op basis van een aanwijzing van de Rijksministerraad moeten worden weggewerkt in de komende drie jaar.

Oplossing
De regering heeft ook een oplossing gevonden voor de 160 miljoen in betalingsachterstanden aan sociale verzekeraar SZV en het pensioenfonds APS. Het nieuwe overheidsgebouw, dat al bijna acht jaar leeg staat, is voor 45 miljoen verkocht aan SZV. De verzekeraar gaat 15 miljoen investeren om het gebouw gebruiksklaar te maken. De overheid huurt het gebouw vervolgens van SZV.

Door Hilbert Haar