Zetel in de Tweede Kamer. Foto: Risastla.

Zetel in de Tweede Kamer – foto: Risastla

DEN HAAG – Ouders in Caribisch Nederland krijgen maandelijks 38 dollar kinderbijslag per kind. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag de wet die dat mogelijk maakt definitief aangenomen.

D66, SP, PvdA, CU en de tweemansfractie Denk zijn akkoord gegaan met het wetsvoorstel. VVD en PVV hebben zoals verwacht tegengestemd. VVD vind dat er eerst een norm afgesproken moet zijn voordat er een bedrag vastgesteld wordt, de PVV is volgens eigen zeggen tegen een ‘boot gratis geld’.

Haast
Het is de bedoeling om per 1 januari kinderbijslag uit te keren, maar daarbij is haast geboden. Het wetsvoorstel gaat naar de Eerste Kamer, die de wet moet bekrachtigen. Op de eilanden wordt volgens staatsecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) extra personeel ingezet om de verwachte aanvragen van ouders tijdig te kunnen verwerken.

De 38 dollar per kind is niet inkomensafhankelijk. Een motie van Tjitske Siderius (SP) om de hoogte van de kinderbijslag af te laten hangen van het inkomen van de ouders heeft het niet gehaald.

De kinderbijslag op de BES-eilanden wordt niet verhoogd als het kind ouder wordt, iets wat in Europees Nederland wel gebeurt. Een voorstel daartoe van Tunahan Kuzu (Denk) om de kinderbijslag per leeftijdsgroep te verhogen, is gesneuveld.

Aanvraag
De kinderbijslag wordt niet automatisch aangevraagd bij inschrijving bij de burgerlijke stand. Siderius pleitte hiervoor, maar ook deze motie is verworpen. Op de website van de Rijksdienst staat een aanvraagformulier. Het formulier kan ook opgehaald worden bij een van de kantoren van RCN, SZW, de Belastingdienst, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de afdeling burgerzaken van het Openbaar Lichaam.

Door Pieter Hofmann