Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD).

Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD)

DEN HAAG – De VVD is verbolgen over eerdere berichtgeving dat de partij zou proberen om de invoering van kinderbijslag op de BES-eilanden te vertragen. De partij bestrijdt dat. Wel is de fractie bijzonder kritisch op het huidige voorstel.

De agenda van de Tweede Kamer is vol. Om de invoering van het wetsvoorstel te versnellen, hadden alle partijen ingestemd om er een hamerstuk van te maken. Het wetsvoorstel wordt dan niet besproken. De VVD lag daarbij dwars. VVD-Tweede Kamerlid Anne Mulder: “Over een wetsvoorstel hoor je te praten. Het is niet zozeer dat wij aan vertragingstactiek doen, wij willen gewoon een ordentelijke behandeling van een wet.”

Anne Mulder in gesprek met Pieter Hofmann

De parlementariër bestrijdt bovendien dat de wet vertraagd wordt. “Het voorstel wordt vanavond (Nederlandse tijd) behandeld en er wordt morgen over gestemd. Van vertraging zal geen sprake zijn. De plenaire zaal is bezet. Dus hebben we een andere zaal gereserveerd, speciaal om dit debat vanavond te kunnen voeren.” De wet kan overigens alsnog vertraging oplopen als regeringspartij VVD tegen het voorstel stemt.

Voorzieningenniveau
Mulder: “Onze hoofdvraag is: wat vinden wij dat het voorzieningenniveau op de eilanden zou moeten zijn? Hoe hoog moet de norm zijn? En past dit voorstel dan bij die norm? Daar is geen antwoord op te krijgen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet onderzoek naar die norm, maar die zijn er nog niet uit.”

De kinderbijslag in Europees Nederland is veel hoger dan die in het wetsvoorstel voor Caribisch Nederland. Ouders in Nederland krijgen, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, tussen de 63 en 91 euro per maand. Op Bonaire, Statia en Saba krijgen ouders maandelijks 38 dollar, mits het wetsvoorstel wordt aangenomen. Dat de BES-eilanden onder Nederland vallen, vindt Mulder niet doorslaggevend. “Volgens ons is de afspraak: voorzieningen passend binnen de regio.”

Kinderkorting
In Caribisch Nederland is eerder met woede en ontzetting gereageerd op de hoogte van het bedrag. Momenteel krijgen ouders op de BES-eilanden alleen kinderkorting, die ze af kunnen trekken van de inkomstenbelasting. Ouders die weinig belasting betalen, profiteren er daarom nauwelijks van.

Door Pieter Hofmann