Raadsheer Bob Wit - foto: Milton Pieters

Raadsheer Bob Wit – foto: Milton Pieters

PHILIPSBURG – Een panel van drie rechters afkomstig van het Gemeenschappelijk Hof en het Constitutioneel Hof gaat zich buigen over de politieke crisis. Gouverneur Eugène Holiday heeft de niet met name genoemde rechters vijf werkdagen de tijd gegeven om zich uit te spreken.

Met deze beslissing heeft de gouverneur zich uit een politiek conflictueuze situatie terug weten te trekken. “Het is niet de rol van de gouverneur om de resultaten te dicteren als er politieke meningsverschillen zijn”, zo stelt Holiday.

Zorgen
De gouverneur beschouwt de posities die zijn ingenomen door het kabinet van Marcel Gumbs en door het parlement als politieke standpunten. Holiday heeft aangegeven dat de situatie hem zorgen baart. “Het is belangrijk dat alle partijen zich aan de wet houden zoals die in onze grondwet is vastgelegd.”

Het Gumbs kabinet heeft op woensdag een gewijzigd landsbesluit ter ondertekening aan de gouverneur voorgelegd waarin opnieuw om ontbinding van het parlement wordt gevraagd. De nieuwe meerderheid in het parlement blijft bij haar standunt dat de regering dient op te stappen.

Bob Wit
Lid van de commissie van rechters is de president van het Constitutioneel Hof, Raadsheer Bob Wit. Gevraagd naar zijn opvatting over de positie van professor Arjen van Rijn – die vindt dat de gouverneur het landsbesluit tot ontbinding van het parlement hoort te ondertekenen – zegt Wit dat het ‘niet prudent’ is om daarover op dit moment uitspraken te doen.

Door Hilbert Haar