Minister Dennis Richardson (l) en minister-president Marcel Gumbs - archieffoto: Today / Hilbert Haar

Minister Dennis Richardson (l) en minister-president Marcel Gumbs – archieffoto: Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Het worden spannende tijden in de politiek in St. Maarten. Maandag staat een debat op de agenda over de oprichting van de Integriteitskamer. Naar verwachting zal het lid Frans Richardson (Verenigd St. Maarten, USp) een motie van wantrouwen indienen tegen minister van Justitie Dennis Richardson. Indien deze motie wordt aangenomen, stapt het hele kabinet op.

Het initiatief voor de motie van wantrouwen tegen Richardson leek lange tijd kansloos, omdat Frans Richardson, die de coalitie steunt, maar een zetel heeft. De coalitie heef tien van de vijftien zetels in handen – zeven van de UP, twee van onafhankelijken (Cornelius de Weever en Leona Marlin-Romeo) en de USp.

Serieuze signalen
Voor een meerderheid heeft Richardson’s motie de steun nodig van de vijf oppositieleden en tenminste twee coalitie-leden. Dit weekeinde kwamen de eerste serieuze signalen dat de motie wel eens de steun van negen parlementariërs zou kunnen krijgen. Het UP-lid Matser verkeert al enige tijd in onvrede met zijn partij en UP fractieleider Franklin Meyers heeft tijdens een eerdere behandeling van de integriteitskamerwetgeving extreme oppositie gevoerd.

Wie de negende stem voor de motie wordt is nog onduidelijk. De meest voor de hand liggende kandidaten zijn Leona Marlin-Romeo, die na de verkiezingen de USp verliet en als onafhankelijk lid de coalitie steunt) en UP-MP Tamara Leonard.

UP-leider Theo Heyliger - foto: Today

UP-leider Theo Heyliger – foto: Today

Partijleider Theo Heyliger wilde dit weekeinde geen toelichting geven op de mogelijke ontwikkeling die het land in een diepe politieke crisis kan storten. Richardson is – met steun van het gehele kabinet – met minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk overeengekomen dat de Integriteitskamerwetgeving voor het eind van deze maand geratificeerd zal zijn door de gouverneur.

Deadline
Als de dreigende politieke crisis zich manifesteert dan komt de behandeling van het wetsvoorstel stil te liggen en wordt deze deadline niet gehaald. Het ligt voor de hand dat het koninkrijk dan opnieuw een Algemene Maatregel van Rijksbestuur van stal zal halen om de oprichting van de integriteitskamer af te dwingen.

Sommige parlementsleden, onder wie Frans Richardson, voelen zich buitenspel gezet door de overeenkomst met Plasterk, ondanks dat het parlement uiteindelijk beslist of deze overeenkomst wel of geen wet wordt. In april behandelde het parlement voor het eerst een wetsvoorstel voor de oprichting van de Integriteitskamer. De UP en de parlementariërs Marlin-Romeo en De Weever hebben het regeerakkoord getekend waarin de oprichting van dit instituut is vastgelegd.

Gestapo-methodes
UP-partijleider Theo Heyliger heeft moeite met het concept, maar geeft aan dat hij niet tegen zo’n voorstel kan stemmen. Zijn fractiegenoot Silvio Matser maakte er echter brandhout van en sprak zelfs van “Gestapo-methodes” waar hij niet mee kan leven. De felste tegenstand kwam niet van de oppositie maar van UP fractleider Franklin Meyers die verklaarde “liever staande te sterven dan op zijn knieën te leven.”

De Weever trok de integriteit van de auteurs van het PricewaterhouseCoopers integriteitsrapport in twijfel. Oppositielid Christophe Enmanuel zei in april dat het beter is “achter de individuen aan te gaan die verantwoordelijk zijn voor integriteitsschendingen dan een Integriteitskamer als een deken over het hele land te gooien.”

UP-leider Heyliger vroeg in april: “Wat gebeurt er als we deze wet niet goedkeuren?” Minister-president Marcel Gumbs, die maandag het wetsvoorstel in het parlement verdedigt, moet hierop een antwoord klaar hebben.

Door Hilbert Haar