Gedeputeerde Clark Abraham beantwoordt vragen tijdens de Eilandsraadvergadering - foto: Janita Monna

Gedeputeerde Clark Abraham beantwoordt vragen tijdens de Eilandsraadvergadering – foto: Janita Monna

KRALENDIJK – Na jaren van politiek gesteggel krijgt Bonaire op 18 december een referendum. Dinsdagavond werd de verordening die nodig is om dat referendum mogelijk te maken, met zes stemmen voor en twee stemmen tegen, aangenomen in de Eilandsraad. Alleen de MPB van Elvis Tjin-Asjoe stemde tegen.

De vraag die de kiezers op 18 december wordt voorgelegd luidt: ‘Bent u het eens met de invulling die is gegeven aan de directe band met Nederland?’ Dat is een kleine wijziging ten opzichte van de vraag zoals die was geformuleerd in de concept verordening, die vorige week donderdag in de raad besproken werd. Daarin was de vraag als volgt geformuleerd: ‘Bent u het eens met de wijze waarop inhoud is gegeven aan de directe band met Nederland?’

Een opkomstpercentage van 51 procent, waar de MPB voor pleitte, is niet vastgesteld. Dat is om te voorkomen dat partijen mensen kunnen oproepen niet te gaan stemmen, en zo het referendum kunnen boycotten.

Door Janita Monna