IPKO 2015 - Foto: Pieter Hofmann

IPKO 2015 – Foto: Pieter Hofmann

DEN HAAG – In de Tweede Kamer in Den Haag heeft vandaag de eerste dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) plaatsgevonden. Delegaties uit Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten spraken over bestuurlijke integriteit.

Het onderwerp is aangezwengeld door een presentatie van de Nederlandse Ombudsman Reinier van Zutphen. Daarin gaat hij in op kenmerken van integriteit, op welke manier een organisatie integer gedrag kan bevorderen en op welke manier er met integriteitsschendingen omgegaan moet worden. Van Zutphen gaat niet in op concrete voorbeelden betreffende de delegaties.

Rijkswet
Roelof van Laar (Nederland) vraagt zich af of er steun is om een Rijkswet Integer Bestuur in te voeren. Het doel is de kloof te dichten tussen zelfstandige aangelegenheden van de eilanden en een Algemene Maatregel voor Rijksbestuur (aanwijzing) uit de Rijksministerraad. Een commissie moet aan de hand van zo’n nieuwe rijkswet toezien op de integriteit van het bestuur in de landen van het Koninkrijk. In die rijkswet zou dan de grondslag voor een aanwijzing opgenomen worden.

Kritiek
Officieel willen de Caribische delegaties niet reageren voordat ze er onderling over gesproken hebben. Glenn Sulvaran (Curaçao): ‘Ik ga er niet vanuit dat hierover juridisch advies is ingewonnen. Dat zou ik eerst doen.’ Evelyn Wever-Croes (Aruba) moppert over de timing. Sarah Wescot-Williams (Sint Maarten) vraagt zich af of ‘we dit wel op Koninkrijksniveau geregeld willen hebben’. Van Laar: “Het is maar een idee”.

Veel politici zijn ook bang dat het gesprek over de proefballon van Van Laar in de weg gaat zitten van het gesprek over de veelbesproken geschillenregeling. Het gesprek daarover vindt morgen plaats. Het beslechten van onderlinge geschillen in het Koninkrijk zou door een onafhankelijke instantie moeten gebeuren. Nederland heeft op het vorige Ipko eisen gesteld aan de bindendheid en de reikwijdte ervan om eventueel akkoord te gaan.

Update
Eén voorstel haalt het wel. Op het volgende Ipko geven alle landen een update over hoe ze ervoor staan op het gebied van integer bestuur. Daarin wordt uitgelegd welke wetten, maatregelen en instituties er al zijn en welke er gepland staan.

Door Pieter Hofmann