Toelating van Rechtswege - Foto: Jean Mentens

Toelating van Rechtswege – Foto: Jean Mentens

WILLEMSTAD – Jaarlijks vliegen er honderden stagiairs uit Nederland richting Curaçao voor hun droomstage. Officieel is het verplicht voor zo’n stage een ‘Verklaring van Rechtswege’ te regelen. Mensen met de Nederlandse nationaliteit mogen immers wonen en werken op Curaçao, daar is geen verblijfs- of werkvergunning voor nodig, maar wel een zogenaamde ‘Verklaring van Rechtswege’. Die vraagt bijna niemand aan. Stageplekken vragen zelden om die verklaring. Ook de immigratiedienst vraagt er amper naar, maar dat gaat nu veranderen.

Omdat veel stagiairs ‘illegaal’ op het eiland verblijven, zijn er geen harde cijfers van het aantal stagelopers op Curaçao. Zowel Immigratie als het Centraal Bureau voor Statistiek hebben geen idee: “Wij hebben geen cijfers van het aantal stagiaires op Curaçao”, aldus een medewerker van het CBS . “Sommigen stagiairs komen via stagebureaus binnen maar de meesten komen gewoon zelf. Die worden helemaal niet geregistreerd. Daarom is het heel moeilijk om daar cijfers op te plakken of zelfs maar een schatting van te maken.”

Sarah Joosten spreekt met betrokken partijen

Wereldstage, het grootste stagebureau van Curaçao, heeft wel een schatting. Maarten de Jong, directeur van Wereldstage zegt: “Jaarlijks komen er rond de 900 Nederlandse stagiairs naar het eiland. Ik denk dat daarvan zo’n 600 à 700 het allemaal geregeld hebben. Het overgrote deel heeft dus gewoon een verklaring van rechtswege. Als je nu naar de studentenwijk zou gaan en alle studenten zou gaan interviewen, dan kom je erachter dat ze allemaal een verklaring hebben. Allemaal. Geen uitzonderingen.”

Andere cijfers

Immigratie heeft cijfers die wat anders zeggen. “In 2014 zijn er zich in totaal 340 stagiaires bij ons komen melden”, zegt Saresca Nicolaas van Immigratie. “Ik zeg: ‘komen melden’ omdat wij ook wel weten dat dat ze lang niet allemaal een aanvraag indienen. Daarom gaan we vanaf heel binnenkort veel strenger controleren. Wanneer een stagiair dan op de werkvloer wordt aangetroffen zonder Verklaring van Rechtswege of een aanvraag daarvoor, dan kunnen daar consequenties aan vastzitten. Dit kan in de vorm van een boete maar het zal eerder een waarschuwing voor het bedrijf en de stagiaire betreffen.“

Prijskaartje

Een van de redenen waarom stagiairs geen verklaring aanvragen is omdat er een prijskaartje aanzit. Het aanvragen van een ‘Verklaring van Rechtswege’ kost 527,25 gulden. Bij de aanvraag worden verschillende documenten van de stagiair verlangd die in Nederland al aangevraagd moeten worden. Ook voor sommige van deze documenten, zoals een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), moet worden betaald.

Niet nodig

Een andere reden voor het achterwege laten van de verklaring is de bedrijven die de stage aanbieden lang niet altijd om dure verklaring vragen. Sabine is achttien en loopt stage bij een kinderdagverblijf: “Ik had al van alles geregeld thuis om hier een verklaring van rechtswege aan te kunnen vragen. Toen ik mijn stagebegeleider ontmoette zei deze meteen dat ze dat eigenlijk niet nodig vond. Ze zei: ‘Het kost alleen maar heel veel geld en niemand vraagt er ooit naar dus van mij hoef je het niet te doen.’ Toen heb ik besloten het gewoon zo te laten”.

Door Sarah Joosten