foto: - Jackeliene Geeve

Leerlingen concentreren zich op het examen bij Colegio Arubano – foto: Jackeliene Geeve

ORANJESTAD – Voor mavo,- havo en vwo-scholieren is vandaag de examenperiode begonnen. Voor havo-leerlingen is het extra spannend want dit schooljaar zijn de exameneisen aangescherpt. Zij moeten gemiddeld minimaal een 5,5 scoren, anders zakken ze sowieso.

En dat legt een extra druk op scholieren, zoals op Kevin Roos. Hij heeft net zijn economie examen gemaakt. “Voor mijn voorgangers was het gemakkelijker. Die moesten er gewoon voor zorgen dat ze op hun eindrapport gemiddeld voldoende stonden en dan waren ze geslaagd.”

Een videoreportage door Jackeliene Geeve:

Als een havo-scholier vanaf dit jaar in zeven vakken eindexamen doet, worden de zeven behaalde cijfers bij elkaar opgeteld. Dit getal wordt gedeeld door het aantal vakken. Is het gemiddelde 5,4 of lager, dan is de leerling, ongeacht de andere cijfers die hij of zij dat jaar heeft gehaald, zonder twijfel gezakt.

Vakkenpakket
Naast de aangescherpte normering wordt ook het vakkenpakket uitgebreid. “Op dit moment mogen de leerlingen nog examen doen in zes vakken, maar dat wordt anders”, vertelt examencoördinator Anna Cameron van Colegio Arubano. “Vanaf volgend jaar moeten de leerlingen die dan in havo 4 of vwo 4 zitten verplicht extra vakken volgen. Minimaal zeven vakken voor de havo-scholieren en minimaal acht voor de vwo-ers.” Om de scholieren hier op voor te bereiden stimuleert Colegio Arubano leerlingen zo vroeg mogelijk om extra vakken te volgen.

In Nederland is deze aangescherpte normering al in augustus 2012 ingevoerd. Havo en vwo-klassers moeten hier niet alleen een 5,5 gemiddeld halen voor het centraal examen, zij mogen ook maar één vijf halen voor hun kernvakken wiskunde, Engels en Nederlands en slagen voor een aparte rekentoets. Deze laatste twee eisen worden in de komende twee jaar ook op Aruba ingevoerd. Vanaf volgend jaar volgen ook de vwo-leerlingen.

Zesjes-cultuur
De belangrijkste motivatie voor het aanscherpen van de exameneisen, is het bestrijden van de ‘zesjescultuur’. Volgens de toenmalig minister van Onderwijs in Nederland Marja van Bijsterveldt sloot deze mentaliteit er langzaam maar zeker in onder middelbare scholieren.

Op Aruba werden de nieuwe eisen niet direct met open armen ontvangen. In 2012 werd een protocol getekend tussen Nederland en Aruba waarin afgesproken werd dat ook het Arubaanse voortgezet onderwijs mee zou gaan in de aanpassingen. Maar deadlines uit het protocol verstreken en er gebeurde niets. Uiteindelijk vroeg – en kreeg – de Arubaanse minister Michelle Hooyboer-Winklaar in december vorig jaar uitstel van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Er werd direct een speciale commissie opgezet met de taak een implementatieplan te maken om de deadline van 2015 alsnog te redden.

Havo-scholier Kevin heeft er vertrouwen in dat hij zijn examen economie goed heeft gemaakt. Ondanks dat het niet zijn favoriete vak is. Morgen volgt zijn tweede examen: Nederlands.

Door Jackeliene Geeve