Veel bezoekers vonden twintig minuten te kort om hun punten naar voren te brengen (foto Elisa Koek)

Veel bezoekers vonden twintig minuten te kort – foto: Elisa Koek

KRALENDIJK – Het Sociaal en Cultureel Planbureau is op Bonaire om de ontwikkelingen na de staatkundige vernieuwingen in 2010 te onderzoeken. Eind december zijn zij vanuit Nederland gestart met onderzoek naar de gevolgen voor de bevolking, de werking van de wetgeving en de nieuwe bestuursstructuur.

De komende tijd wordt het onderzoek verdiept op Bonaire. “We spreken met vertegenwoordigers in alle lagen van de bevolking”, zegt onderzoeker Monique Turkenburg. “Verder houden we op Bonaire vierhonderd telefonisch interviews, enkele team interviews en twee inloopbijeenkomsten.”

Een bijdrage van Elisa Koek