Het Plaza Hotel zoekt nog steeds een koper | foto: José Manuel Dias

Het Plaza Hotel zoekt nog steeds een koper | foto: José Manuel Dias

WILLEMSTAD – De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Ontvanger van Curaçao zijn als grootste schuldeisers van het Plaza Hotel akkoord gegaan om te helpen bij het zoeken naar een koper. “Het is de bedoeling dat er een groep gevormd wordt die de verkoop van het hotel gaat aanduwen”, bevestigt de financieel directeur van het Plaza Hotel Erik Ogenia.

Met de hulp van deze schuldeisers hoopt de directie van het hotel op korte termijn een koper te vinden. Zo moeten de openstaande schulden bij onder andere de SVB, de Ontvanger en Aqualectra opgelost worden.

Volgens Ogenia waren er aanvankelijk vijf groepen investeerders die belangstelling hadden. Uiteindelijk is het management maar met twee groepen om tafel gaan zitten. Het betreft een groep uit Spanje en één uit Venezuela. Tot op heden is er met geen van beiden iets concreets bereikt. Kenneth Valpoort van de Horecaf zegt dat het komt omdat de eigenaren teveel geld vragen en niet duidelijk zijn over de kosten om het hotel te renoveren.

Veiling afgelast
Op 26 januari was er een veiling gepland waar de eigendommen van het Plaza Hotel verkocht zouden worden als gevolg van het beslag dat de SVB en de Ontvanger op het hotel hadden laten leggen. Op verzoek van het hotel hebben de schuldeisers de veiling afgelast in afwachting van een oplossing op korte termijn.

Volgens Ogenio is het Plaza Hotel de SVB en de Ontvanger ongeveer zeven miljoen gulden schuldig. Ook heeft het hotel een schuld bij Aqualectra. Om te voorkomen dat de stroom wordt afgesneden moet het hotel Aqualectra elke dag 10.000 gulden contant betalen voor de lopende rekening en de betalingsachterstand. Deze betalingsregeling werd getroffen nadat Aqualectra in maart vorig jaar de stroom had afgesloten.

Met het oog op de ontslagen die zullen vallen als het hotel failliet wordt verklaard, hebben zowel de SVB als de Ontvanger besloten het management van het Plaza Hotel meer tijd te geven om een koper te vinden. Momenteel heeft het Plaza Hotel samen met het casino ongeveer 80 werknemers in dienst.

De directeur van de SVB Phillip Martis en het hoofd van de Ontvanger Alfonso Trona zeggen dat ze betrokken zijn bij het vinden van een koper, al mogen ze dit volgens de wet eigenlijk niet doen. SVB en de Ontvanger hebben een daarom een akkoord getroffen met het Plaza Hotel dat ze geen beslag zullen leggen op het hotel.

“Het is buitengewoon moeilijk om de salarissen op tijd uit te betalen en tegelijkertijd te voldoen aan de betalingsregeling met Aqualectra”, zegt Ogenio. De omstandigheden van het hotel zijn verergerd toen de luchtvaartmaatschappij DAE in augustus 2013 ermee stopte en een schuld van 800.000 gulden achterliet.

Door José Manuel Dias