Bij

De bodem van de Caracasbaai is ernstig vervuild met PAH’s – foto: Leoni Leidel-Schenk

WILLEMSTAD – De bodem van twee van de vier onderzochte baaien van Curaçao zijn ernstig vervuild met zogenaamde Polycyclische Aromatische Waterstoffen of hydrocarbons (PAH’s). Dat blijkt uit een studie van MOTE Marine laboratorium in Amerika.

PAH’s vervuiling ontstaat door onvolledige verbranding van olie- en gasproducten. Internationale studies wijzen uit dat PAH’s schade toebrengen aan DNA en kanker en longziektes veroorzaken. Vooral in de buurt van petrochemische installaties is er wereldwijd sprake van verhoogde aanwezigheid van hydrocarbons in bodem, water en lucht.

De hoogste concentraties op Curaçao zijn gevonden in het Schottegat en de Caracasbaai. Het onderzoek wijst uit dat de gevonden waardes overwegend petrogenisch van aard zijn. Volgens de onderzoekers wijst dat naar de raffinaderij als bron van vervuiling.

Het marine instituut in de Verenigde Staten heeft ook PAH luchtmonsters genomen en onderzocht. De hoogste concentraties daarvan werden gevonden in twee wijken direct onder de rook van de Isla: Habaai en Marchena. Ook daar staat volgens de onderzoekers vast dat de vervuiling niet afkomstig is van het wegverkeer, maar van onvolledige verbranding van ruwe olie- en gasproducten op het terrein van de Isla.

Door Dick Drayer