Gepensioneerden tijdens de behandeling van de rechtszaak Foto Belkis Osepa

Gepensioneerden tijdens de behandeling van de rechtszaak Foto Belkis Osepa

KRALENDIJK – Advocaat Michiel Bijkerk blijft vechten voor het gelijktrekken van de pensioenuitkering tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland. “Ondanks de negatieve uitspraak van het Hof blijven we erop staan dat er sprake is van discriminatie. Dat we geen gelijk kregen, betekent niet dat we geen gelijk hebben”, aldus Bijkerk.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie oordeelde gisteren – net als het Gerecht in Eerste Aanleg – dat ‘door verschillende factoren de regels voor de BES-eilanden afwijken van die in het Europees Nederland. Daardoor kunnen inhoudelijke verschillen in het voorzieningenniveau ontstaan’.

Argumentatie
Bijkerk vat de argumentatie van het hof samen in één woord: discriminatie. “Als advocaat anticipeer ik altijd op een mogelijke negatieve uitspraak, dus ik was niet verbaasd. Toch komt het negatieve oordeel na stevige concrete argumentatie, die volgens ons correct is.”

De zaak krijgt relatief veel aandacht op de eilanden. Volgens een recent Nibud-rapport wordt geen rekening gehouden met de basisbehoeften van de BES-ouderen.

De zaak voor het gelijktrekken wordt nu voorgelegd aan het Hof voor de Rechten van de Mens in Genève en het Europees Hof voor de rechten van de Mens in Straatsburg. Bijkerk voerde de zaak namens drie inwoners van Bonaire, Saba en Statia. De reactie van Will Johnson (Saba) is kort en krachtig: “Nederlandse rechters nemen geen beslissingen die tegen Nederlandse financiële belangen ingaan”.

Door Belkis Osepa