Gevangenis KIA heeft enkele maanden terug nog te kampen gehad met een opstand  - foto: Ariën Rasmijn

Gevangenis KIA heeft enkele maanden terug nog te kampen gehad met een opstand – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – De spanningen tussen gevangenen en cipiers in het Korrektie Instituut Aruba (KIA) escaleren weer. Dat zegt René Bernabela, de leider van de vakbond Topa waar een groot deel van de cipiers is vertegenwoordigd. Volgens de vakbondsman zijn de cipiers onzeker over wie definitief Fred Wijenberg gaat opvolgen als directeur van de gevangenis.

“Er zijn elke dag problemen in de KIA. De gevangenen dagen de bewakers voortdurend uit. Daarnaast is de infrastructuur in de gevangenis ‘total-loss’ en is de regering nu pas bezig met de selectie van een nieuwe directeur. De werknemers beginnen er genoeg van te krijgen”, zo laat Bernabela weten.

De vakbondsman zegt dat er dagen zijn waarop waarnemend directeur Dick van Leenen niet eens op het werk verschijnt, wat bij de cipiers de indruk wekt dat er momenteel geen leiding is bij de penitentiaire inrichting.

Bernabela zegt ook dat er van de regering geen enkele aanwijzing is dat de praktisch onbruikbare gedeelten van de gevangenis gerenoveerd zullen worden. De regen van de afgelopen dagen heeft de zaak zelfs verergerd. Er zijn ruimtes die vol water staan en de muren zitten onder de schimmel. Bernabela zegt dat zowel bij de gevangenen als bij de gevangenbewaarders grote frustraties opkomen en dat dit weer kan leiden tot een explosieve situatie, net als twee keer eerder dit jaar is gebeurd.

Brand
Zowel Bernabela als Van Leenen bevestigen dat er de afgelopen dagen incidenten waren waarbij brand werd gesticht in de cellen. Volgens Bernabela komt dit door de onzekerheid die er deze dagen bij de KIA heerst, waarbij de gevangenen mogelijk misbruik maken van de afwezigheid van een vaste directeur. Van Leenen zegt dat het incidenten bij de jeugdafdeling betrof, waar eergisteren het bijstandsteam en de K-9 unit een uitgebreide razzia hebben gehouden om de orde te herstellen.

Van Leenen betreurt de uitspraken van Bernabela. Hij ontkent dat er momenteel bij de KIA geen leider is. “Het beleid dat we onder Wijenberg hadden blijft gehandhaafd. De KIA is zeker niet onveiliger dan zes maanden geleden. Het bijstandsteam en de hondenbrigade zijn nog even sterk”, zegt Van Leenen, die als enige over is van het managementteam. “Daar wil ik zo snel mogelijk verandering in brengen. Momenteel werken we er hard aan om een nieuwe directeur voor de KIA te krijgen.”

Kandidaten
Op de beschuldiging van Bernabela dat hij afwezig zou zijn zegt Van Leenen dat hij deze week drie dagen in gesprek was met kandidaten voor de directeursfunctie. “Die vonden plaats op het kantoor van de minister van Justitie. Dan ben ik dus inderdaad niet aanwezig op de KIA, maar ik ben bezig om een directeur te zoeken. Ik ben een van de weinigen daar die zes à zeven dagen per week werkt. Dus als meneer Bernabela mij niet op het werk aantreft dan wil dat nog niet zeggen dat ik niet aan het werk ben”, benadrukt Van Leenen.

Door Ariën Rasmijn