Foto: Alex Laclé

Foto: Alex Laclé

ORANJESTAD — Een manifestatie tegen de verhoging van het stroomtarief is uitgelopen op een gewelddadig optreden van de Mobiele Eenheid tegenover het Bestuurskantoor. Oppositiepartij MEP roept op tot een algemene staking.

De manifestatie, georganiseerd door de aan de oppositie gelieerde Comision Accion Nacional, telde om en nabij 800 man. Leiders van de politieke partijen PDR, UPP en PPA liepen mee, net als leiders van enkele vakbonden. Doel van de demonstratie was om ongenoegen te tonen over de geplande verhoging van het stroomtarief met 15 procent.

Begin gemoedelijk
De sfeer tijdens het begin van de demonstratie was vrij gemoedelijk. De politie was zichtbaar aanwezig en de organisatoren hadden zelf ook voor een beveiligingsteam gezorgd. In plaats van barricades zoals bij de vorige manifestatie heeft de politie ervoor gekozen om dranghekken neer te zetten bij de ingang van het Bestuurskantoor. De vergunning voor de demonstratie was tot half zeven ‘s avonds en de vergunninghouder was Hendrik Tevreden, die enige tijd geleden weer tot de gelederen van MEP was toegetreden nadat hij zich niet kandidaat had gesteld voor de Statenverkiezingen van vorig jaar. Tevreden was ook tot bij het indienen van het manifest aan het roer.

Voor eigen rekening
Premier Mike Eman is momenteel niet op het eiland, dus nam vicepremier Mike de Meza het manifest in ontvangst in bijzijn van minister Benny Sevinger, Paul Croes en Otmar Oduber. Na het betoog van Tevreden te horen te hebben gekregen verklaarde De Meza dat hij het manifest zou bespreken met onder meer de nutsbedrijven. Daarna maakten de ministers rechtsomkeert en liepen ze terug het Bestuurskantoor in. Tevreden was echter niet gelukkig met dit antwoord. “Ze lieten ons met de woorden in de mond achter. De Arubaanse regering wilde ons geen antwoord geven”, zegt de organisator. Hij liet het hierbij en verliet het protest, aangezien de vergunning daarvoor ten einde liep. De politieleiding had laten weten dat iedereen die na half zeven zou blijven, dit voor eigen rekening zou doen.

ME
Vanaf dat moment namen kopstukken van MEP de manifestatie over. De manifestanten bleven en op gegeven moment werd de eis geuit dat de ministers tot acht uur ‘s avonds de tijd hadden om aan te kondigen dat tariefverhoging niet meer plaats zou vinden. Dat gebeurde niet, ook niet na bemiddeling van commissaris Trudy Hassell, waardoor de manifestanten bleven volharden. Enkelen gingen zelfs liggen voor een geluidswagen die de politie wilde laten verwijderen. Onder meer Statenlid Xiomara Ruiz-Maduro riep op tot de start van een algemene staking.

Rond half tien ‘s avonds werd de Mobiele Eenheid ingezet en vloog de vlam in de pan. Verschillende protesteerders kregen klappen, waarna de meesten uiteindelijk naar huis vertrokken. Protesteerders op Facebook deden melding van jonge meisjes en toevallig aanwezige toeristen die slaags hadden gekregen. Ook zouden manifestanten het 18 maart plein in brand hebben proberen te steken.

Door: Ariën Rasmijn

Foto: Facebook

Foto: Facebook