De werkgroep tekent de 'Terms of Reference' voor de evaluatie van 10-10-10 - foto Hazel Durand

De werkgroep tekent de ‘Terms of Reference’ voor de evaluatie van 10-10-10 – foto Hazel Durand

THE BOTTOM – De werkgroep is van start gegaan die de opdracht moet formuleren voor het evalueren van de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010. Er is immers bij de ontvlechting van de Nederlandse Antillen in 2010 afgesproken dat het functioneren van Caribisch Nederland als nieuwe staatkundige constructie tegen het licht moet gehouden worden voor het eind van 2015. De Sabaanse gedeputeerde Chris Johnson zat de eerste vergadering voor.

In de werkgroep is afgesproken het recht van zelfbeschikking van de eilanden te erkennen en alle delegaties van de werkgroep als gelijkwaardige partners te beschouwen. Johnson: “We hebben een huwelijk van vier.”

De werkgroep bestaat uit de gedeputeerden voor constitutionele zaken van de drie eilanden, Chris Johnson voor Saba, Reginald Zaandam voor St. Eustatius,  Edsel Winklaar voor Bonaire en secretaris-generaal Richard van Zwol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Waar de werkgroep vooral op gaat letten bij het opstellen van een referentiekader, is het verschil tussen de eilanden en het democratisch deficit tussen Nederland en de BES. Er moet ook meer nadruk gelegd worden op de economische ontwikkeling van de eilanden. De evaluatie van de mensenrechten wordt ook meegenomen in de werkzaamheden.

Het referentiekader voor de evaluatie dient in juni 2014 te worden vastgesteld en zal dan aan de beide Kamers van de Staten-Generaal en eilandsraden worden gezonden.

Wat zeker wordt geëvalueerd zijn de eerste afspraken uit 2006 over de toekomstige staatkundige positie van de BES, de afspraken over ondersteuning door Nederland voor onderwijs, volksgezondheid, sociale zekerheid en veiligheid, en de kabinet standpunten aangaande de openbare lichamen.

Door Hazel Durand