KRALENDIJK – Een delegatie van de eilandsraad op Bonaire gaat binnenkort naar Nederland voor een spoedoverleg met Nederlandse ministeries.

 
Deze beslissing is genomen middels een motie, die is ingediend door eilandraadslid Jeffrey Levenstone afgelopen dinsdag. Hij stelt dat afspraken op beleidsterreinen die onder de verantwoordelijkheid van de ministeries vallen, niet zijn ingevoerd zoals afgesproken tussen Den Haag en Bonaire.

 
Stevige gesprekken
De delegatie is van plan stevige gesprekken te voeren met de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties, de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid en ook met minister Ronald Plasterk.

 
De onderwerpen die zeker besproken worden zijn de overgang van de postconcessie, de juridische positie van de werknemers van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de relatie tussen de eilandsraad en de Nederlandse departementen die onder de RCN vallen. Ook de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg op Bonaire in relatie tot het regeerprogramma van kabinet Rutte en de ontwikkelplannen voor de wijken komen aan de orde.

 
Door Belkis Osepa