Mike Eman - foto: Jamila Baaziz

Mike Eman – foto: Jamila Baaziz

ORANJESTAD – De Arubaanse regering heeft een brief gestuurd aan Global Financial Integrity (GFI) waarin ze om opheldering vraagt over de door GFI gepubliceerde cijfers over ongeoorloofde geldstromen.

 
Volgens premier Mike Eman (AVP) herkennen het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en de Centrale Bank van Aruba zich niet in de cijfers. Uit de cijfers zou blijken dat tussen 2002 en 2011 25 miljard dollar aan ongeoorloofd geld via Aruba is weggesluisd.

Ariën Rasmijn met Mike Eman

Minister van Financiën Juan David Yrausquin (AVP) laat weten dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het door GFI geschatte bedrag even hoog zou zijn als 100 procent van het Arubaanse bruto nationaal product. Vorige week gaf de bewindsman aan dat hij het MOT een quickscan heeft laten uitvoeren en de belastingdienst en douane om hun mening heeft gevraagd.

 
FATF en tax holidays
Naar aanleiding van de uitleg van GFI over de cijfers zal de regering kunnen nagaan of dit klopt. Eman benadrukt dat juist de laatste jaren Aruba veel strenger de geldstromen controleerde, om zo van de zwarte lijst van de Financial Action Taskforce (FATF) af te komen.

 
“Bedrijven hebben regelmatig klachten omdat de FATF zulke strenge regels hanteert”, legt Eman uit. “Om aan de FATF-normen te voldoen controleert de Centrale Bank de banken en maakt zij handboeken.” Momenteel liggen er drie nieuwe wetten bij de Raad van Advies (RVA), die volgens Eman de controle op geldstromen nog scherper zullen maken.

 
De premier vraagt zich af of GFI wel rekening heeft gehouden met hotels en oliemaatschappijen die jarenlang genoten hebben van een zogeheten ‘tax holiday’, waarbij ze geen belasting hoefden te betalen. “Het is mogelijk dat die bedragen meegenomen zijn in de berekeningen van GFI om zo tot dergelijke hoge bedragen te komen”, volgens Eman.

 
Schattingen
Eind van het jaar heeft GFI hun rapport gepresenteerd over wereldwijd ongeoorloofde geldstromen. In dit rapport is een lijst opgenomen van 144 ontwikkelingslanden waar geld verdiend door misdaad, corruptie, en belastingontduiking van hand tot hand gaat. Aruba staat op de 31ste plaats op deze lijst.

 
Door Ariën Rasmijn