Staatssecretaris Frans Weekers en minister van Financiën José Jardim - foto: Nico van der Ven

Staatssecretaris Frans Weekers en minister van Financiën José Jardim – foto: Nico van der Ven

WILLEMSTAD – Staatssecretaris Frans Weekers en minister van Financiën José Jardim hebben een akkoord bereikt over de nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Curaçao.

 
De bewindslieden tekenden vandaag een intentieverklaring. Ze zullen de rijkswet begin volgend jaar samen indienen in de Rijksministerraad.

 
Informatie-uitwisseling
Nederland gaat Curaçao ook ondersteunen bij haar informatie-uitwisseling, conform de internationale standaard zoals die door de OESO en de EU wordt ontwikkeld. Jardim: “De regeling biedt stabiliteit en toekomstperspectief voor de financiële sector op Curaçao.” Staatssecretaris Weekers noemt de regeling ook belangrijk voor de internationale strijd tegen belastingontwijking. “Ik vind het heel goed dat Curaçao aan de automatische informatie-uitwisseling mee gaat doen.”

 
Een belangrijk onderdeel in de regeling voor Nederland is de nieuwe verdeling van heffingsrechten ten aanzien van pensioenuitkeringen. “Op basis van deze nieuwe overeenkomst kan Nederland bronbelasting heffen over uitkeringen uit in Nederland opgebouwd pensioen, die na emigratie naar Curaçao worden ontvangen. Nederland kan tot vijf jaar na emigratie vanuit Nederland naar Curaçao schenk- en erfbelasting heffen”, aldus Weekers.

 
Voor Curaçao is het afzien van bronbelastingen op deelnemingsdividenden een belangrijke bepaling. Om ongewenst gebruik hiervan te voorkomen, worden extra eisen gesteld aan de aandeelhouder die de dividenden ontvangt.

 
Internationale markt
“Voor de Internationale Financiële Sector op Curaçao is het belangrijk dat de band met de internationale markt nog altijd gevonden kan worden”, aldus Jardim. “De nieuwe regeling ziet erop toe dat deze economische banden voldoen aan de mondiale eisen.” De belastingregeling moet 1 januari 2015 ingaan. Nederland bereidt ook met Aruba en Sint Maarten een nieuwe belastingregeling voor.