Ramoncito Booi en Burney El Hage - foto: Belkis Osepa

Ramoncito Booi en Burney El Hage – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – De Zambezi-zaak is aanzienlijk afgezwakt, nadat rechter Irma Lips de beschuldigingen van ambtelijke corruptie tegen de UPB-politici Ramoncito Booi en Burney El Hage van tafel heeft geveegd.

 
De aanklachten die overblijven voor El Hage zijn valsheid in geschrifte en witwassen in verband met hypotheekfraude. Voor Booi blijft valsheid in geschrifte in verband met de koop van een terrein in het dossier Sunset Beach staan.

Belkis Osepa in gesprek met advocaat Knoops

 
De aanklachten tegen echtgenote El Hage-Cicilia zijn hetzelfde gebleven. Lips nam deze beslissing omdat het Openbaar Ministerie de grenzen van het bevel van het Hof in het kader van het gerechtelijk onderzoek heeft overschreden.

 
Succes
Booi en El Hage hebben hun eerst successen geboekt samen met hun verdedigingsteam van Knoops’advocaten. “Er is een belangrijk eerste stap gezegd”, aldus advocaat Geert-Jan Knoops. Hij geeft aan het moeilijk te vinden om te spreken over winnen en verliezen. “Vanuit de perspectief van de verdachten is het heel goed dat ze van een zware last zijn verlost. Het is voor hen een hele opluchting dat de beschuldigingen van ambtelijke corruptie is weggevallen. Dat neemt niet weg dat we de overige verdenkingen niet kunnen overschatten.”

 
De verdachten kregen tijdens de voortzetting van de regiezitting de gelegenheid het woord te richten aan de rechter. Ramoncito Booi is tevreden met de nieuwe wending. Booi: “We zijn vijf jaar bezig en uiteindelijk weet ik waar het concreet over zal gaan. Een zaak dat is begonnen over grootscheepse drugshandel en goudstaven en nog veel meer, gaat nu over een aangekocht stuk land en een huis dat El Hage heeft laten bouwen voor zijn kinderen.”

Overleg tussen de advocaten en Booi en Ek Hage - foto: Belkis Osepa

Overleg tussen de advocaten en Booi en El Hage – foto: Belkis Osepa

 
Hoge Raad
De stelling van advocaat Knoops dat de Zambezi-zaak onwettig en onrechtmatig is, werd door Lips afgewezen. De verdediging kan niet in beroep gaan tegen de beslissing van Lips, daarom heeft Knoops besloten de beslissing voor te leggen aan de Hoge Raad. Via de procureur-generaal moet nu getoetst worden of de beslissing van Lips, om de zaak toch gedeeltelijk ontvankelijk te verklaren, correct is.

 
Zowel de verdediging als het OM konden tijdens de voorzetting van de regiezitting aangeven wie zij als getuigen willen horen tijdens de behandeling van de zaak in maart volgend jaar. Een aantal getuigen van Knoops werd afgewezen. Knoops heeft een drietal getuigen opgeroepen, zoals onder andere ex-CDA-politicus Hans Hillen en ex-directeur van de KLM Hartman.

 
Politieke context
Deze getuigen moesten een beter beeld schetsen van de verdachten die in de dossiers en in de strafzaak negatief zijn afgebeeld. “De politieke context is weggevallen doordat de overige feiten niet met de politiek te maken hebben. Maar de rechter heeft wel een tussenoplossing aangeboden, waardoor we wel getuigenverklaringen kunnen inbrengen tijdens de behandeling van de zaak”, aldus Knoops.

 
Door Belkis Osepa