KRALENDIJK –  De verdachten in de zogenoemde Zambezi-zaak krijgen ‘zeer binnenkort’ een dagvaarding overhandigd, zegt voorlichter Norman Serphos van het Openbaar Ministerie (OM).OM Bonaire Serphos spreekt de geruchten tegen die op Bonaire de ronde doen als zou de rechtszaak geseponeerd zijn. De zaak komt definitief voor de rechter.

Het OM bereidt zich voor om de corruptiezaak voor de rechter te brengen. Het omvangrijke onderzoek naar het Zambezi-dossier  gaat over de vermeende corruptie van oud-politicus van de UPB, Ramonsito Booi, en huidige UPB-gedeputeerde Burney El Hage. Ruim vier jaar geleden begon het OM en de Rijksrecherche een grootscheeps onderzoek naar fraude, steekpenningen en witwaspraktijken. Een sepot van de zaak in eerste aanleg is door Stichting Bon Gobernashon (Goed Bestuur) aangevochten, daarna werd de zaak hervat.

Datum
Rijksrechercheurs hebben sinds eind vorig jaar aanvullend onderzoek verricht. Naast Booi en El Hage zijn ook andere personen verhoord. Serphos: “De overdracht van dossiers heeft al plaatsgevonden. Het is nog slechts een kwestie van weken voordat de verdachten voor de rechtbank moeten verschijnen. Zodra het OM een datum heeft gekregen van de rechtbank, worden de dagvaardingen overhandigd.”

Op Bonaire gonst het van geruchten dat de rechtszaak tegen Booi en Elhage zou zijn geseponeerd. Anderen beweren dat de dagvaardingen al de deur uit zijn. Serphos spreekt beide geruchten tegen. “Ik heb zelf ook diverse telefoontjes gekregen met de vraag of de strafzaak is geseponeerd. Van sepot kan geen sprake zijn. Sterker nog, de zaak kan helemaal niet geseponeerd worden, want het OM heeft opdracht gekregen van het Gemeenschappelijke Hof om te vervolgen. We zijn daartoe verplicht.”

Redu
Ook hoofdofficier van Justitie David Delft bevestigt dat behandeling van de strafzaak voor de rechtbank naderend is. Hij is iets voorzichtiger met het noemen van een tijdsverloop voor de behandeling van de Zambezi-zaak. Van Delft: “Ik verwacht een vervolgbeslissing tussen nu een paar maanden. Die beslissing wordt eerst bekend gemaakt bij de verdachten en hun advocaten.” Over de geruchten op het eiland is Van Delft kort. “Dat is allemaal redu (roddel).”

Van Delft benadrukt dat de Zambezi-zaak een grote zaak is die veel tijd en energie kost. “We spreken hier van kubieke meters aan papier. Het rapport van de Rijksrecherche is klaar en ligt bij de officier van justitie die de zaak in behandeling heeft (Leomar Angela red.). Hij neemt de verdere beslissingen.”

Stevig in de schoenen
Voorzitter Nòchi Willem van de stichting Bon Gobernashon heeft ook informatie over voortgang van de zaak ingewonnen bij het OM. Hij heeft gehoord dat het OM klaar is om een beslissing tot vervolging te nemen. De stichting had de zaak aanhangig gemaakt en later het sepot door de rechtbank in eerste aanleg met succes aangevochten. Nòchi Willem is blij dat de zaak bijna in de behandelde fase zit. “Dat er besloten is om de dagvaardingen binnenkort de deur uit te laten gaan, betekent dat het OM heel stevig in zijn schoenen staat. Want het moet niet zo zijn dat de verdachten vrijspraak krijgen door gebrek aan bewijs.”

Willem hoopt dat in de dagvaardingen de aanklachten zitten van al de acht dossiers die onderzocht zijn tijdens het vervolgonderzoek door de Rijksrechercheurs.  Deze dossiers gaan over overtreding van ambtsplichten en mogelijk witwassen van gelden.

Door: Belkis Osepa