De politie is actief op zoek naar illegale vuurwapens op de BES-eilanden - foto: Extra Bonaire

De politie is actief op zoek naar illegale vuurwapens op de BES-eilanden – foto: Extra Bonaire

KRALENDIJK – De inleveractie om illegale vuurwapens van de straat te halen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft slechts vijf wapens opgeleverd.

Het aantal gekregen illegale wapens is weinig. Slechts twee wapens zijn ingeleverd op Bonaire, twee op Saba en op Statia één. Toch zeggen de gezaghebbers van de drie eilanden, het Openbaar Ministerie en de politie tevreden te zijn over het verloop van de actie ‘Vuurwapens van de straat, lever in dat wapen’.

Belkis Osepa over de wapenactie op de BES


Misdrijf
Inwoners van de drie eilanden konden vrijwillig hun wapens en munitie inleveren tijdens speciale inleverdagen. Deze inleveractie had in principe geen gevolgen voor de bezitter van het wapen, tenzij uit onderzoek later zou blijken dat dit wapen betrokken was geweest bij een misdrijf. Doel van de actie was om de integrale veiligheid op de eilanden verhogen.
De komende tijd zal de politie meerdere gerichte acties houden om meer illegale wapens van de straat te halen. Vanaf januari 2014 gaan de autoriteiten de bevolking van Bonaire, Statia en Saba informeren over het nieuwe integrale vuurwapenbeleid.

Strafbaar
Volgens de Vuurwapenwet BES is het verboden vuurwapens en munitie in bezit te hebben. Ook het thuis bewaren van een vuurwapen is strafbaar. Voorwerpen die lijken op vuurwapens vallen ook onder het verbod.

Door Belkis Osepa