Het gratis concert in Bushiribana. Foto: Ariën Rasmijn

Het gratis concert in Bushiribana – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De exacte kosten van het koninklijk bezoek aan Aruba zijn nog niet bekend. Nicole Hoevertsz en Roel Samson van de organisatiecommissie zeggen dat accountantskantoor Ernst & Young daar mee bezig is.

 
Wel zegt Hoevertsz dat de publiciteitswaarde van het bezoek veel hoger is. Samson verklaart dat het concert in Bushiribana de belastingbetaler niets heeft gekost.


Waarde
Aruba Tourism Authority (ATA) heeft een verslag bij de regering ingediend met daarin de geschatte waarde van de publiciteit rond het bezoek in de Nederlandse media. Directeur Ronella Tjin Asjoe-Croes bevestigt dit maar geeft geen antwoord wanneer wordt gevraagd naar een exacte bedrag.

 
Hoevertsz verklaart dat dit rond de anderhalf miljoen euro zou zijn. Bovendien is de publiciteitswaarde van het bezoek in de Latijns-Amerikaanse media nog niet uitgerekend. “Dat zijn goede cijfers. Het is veel meer dan wat is geïnvesteerd.” Het halen van de Nederlandse media met goed nieuws blijft volgens de secretaris van de ministerraad een uitdaging voor Aruba.

 
Met het bezoek en vooral het concert bij de oude goudsmelterij in Bushiribana is dit doel bereikt. “De gemaakte kosten zijn secundair aan de eer om het koninklijk echtpaar te mogen ontvangen”, aldus Hoevertsz. Woordvoerder van het kabinet van de gouverneur Martijn Boelen zegt dat wanneer alle kosten zijn berekend, deze openbaar worden gemaakt.

 
Bushiribana
Adjudant van de gouverneur Roel Samson zegt dat het gratis concert door de bijdragen van de sponsoren en artiesten die kosteloos optraden, de belastingbetaler niets heeft gekost. “Zo vervoerde KLM de artiesten en bracht Marriott ze onder”, aldus Samson. Sponsoren hebben ook andere onderdelen van het bezoek bekostigd. “We hebben niet alles kunnen dekken, maar het gehele bezoek was aanzienlijk goedkoper dan twee jaar geleden dankzij corporate Aruba”, meent Samson.

 
Door Ariën Rasmijn