Binnenplaats van de Universiteit van Aruba. Foto: Ariën Rasmijn

Binnenplaats van de Universiteit van Aruba – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – De rechtenfaculteit van de Universiteit van Aruba (UA) heeft van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een voorlopig positieve beoordeling gekregen voor de bachelor- en de masteropleiding Arubaans recht.

 
Met name de toetsing van studenten verloopt goed, in tegenstelling tot onderwijsinstellingen in Nederland waar studenten weleens onterecht een diploma ontvangen.

Ariën Rasmijn in gesprek met decaan Carlos Bollen en faculteitsmedewerker Jonah Israel

Kwaliteitsbewaking
De faculteit heeft deze beoordeling aangevraagd voor kwaliteitsbewaking en om eventueel aan te kunnen sluiten bij internationaal gehanteerde maatstaven. Er zijn aanmerkingen voor wat betreft het relatief lage aantal studenten die per jaar met een diploma uitstromen, maar op alle zestien criteria was de score voldoende. De UA is van plan ook andere opleidingen te laten toetsen.

 
Door Ariën Rasmijn