Voorkant boek

Voorkant boek

KRALENDIJK – Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde eind oktober het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures 2012’ dat de belangrijkste cijfers biedt op economisch en sociaal gebied op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 
De publicatie die bestemd is voor de bevolking, bevat verschillende thema’s zoals demografie, prijzen, energie, water en de arbeidsmarkt.

 
Ook de bedragen voor de minimumlonen op de drie eilanden zoals vastgesteld in december 2012, worden in het handzame boek weergegeven. Werknemers van 21 jaar en ouder op Bonaire verdienen in 2013 minimum 4,55 dollar (3,37 euro) per uur, op Sint Eustatius 4,89 dollar (3,63 euro) per uur en op Saba 4,61 dollar (3,42 euro) per uur.

 
Minimumlonen
Op 7 november zijn de nieuwe bedragen voor de wettelijke minimumlonen in Europees Nederland door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd in de Staatscourant. De wettelijke minimumlonen gaan per 1 januari 2014 met een half procent omhoog: 1.485,65 euro per maand, 342,85 euro per week en 68,57 euro per dag.

 
Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Werknemers van 21 jaar verdienen vanaf volgend jaar 6,21 minimum euro per uur. Werknemers van 23 jaar en ouder verdienen minimum 8,57 euro per uur. In vergelijking met de minimumuurlonen op de BES-eilanden, verdienen Europese Nederlanders (23 jaar en ouder) ruim twee keer zoveel.

 
Het is nog niet bekend wanneer de Nederlandse regering de bedragen voor de minimumlonen voor de BES-eilanden indexeert. Vorig jaar heeft de indexering in december plaatsgevonden.

 
Door Belkis Osepa