Justitiële Inrichting Caribisch Nederland - foto: Belkis Osepa

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Advocaat Michiel Bijkerk heeft namens vijf gedetineerde immigranten in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) een verzoek voor een strafrechtelijk kort geding ingediend tegen de Nederlandse staat en minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in het bijzonder. Bijkerk wil dat er een einde komt aan de ongelijkheid tussen gedetineerden met of zonder de Nederlandse nationaliteit.

 
De Nederlandse gevangenen worden eerder in vrijheid gesteld volgens de regeling Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI), als beloning voor goed gedrag. De immigranten moeten volgens Bijkerk hun volledige straf uitzitten.

 
De regeling VI is nog steeds geldig op Curaçao, maar niet op de BES-eilanden. Sinds 10-10-10 gelden andere regels voor buitenlandse gevangenen als het gaat om de voorwaardelijke invrijheidstelling. Er moet in Nederland een wetswijziging plaatsvinden en dat neemt volgens de Rijksdienst Caribisch Nederland tijd.

 
Mensenrecht
Een aantal gedetineerde immigranten op Bonaire zijn eind augustus in hongerstaking gegaan. Volgens Bijkerk is dat al drie keer gebeurd. “Het is duidelijk discriminatoir en zonder meer een schending van het mensenrecht.” Bijkerk geeft aan dat er sinds januari onrust heerst onder de gedetineerde vreemdelingen.

 
Bijkerk voert het geding namens de Venezolaanse gevangene Angel Cuero Moreno die zijn vrijheid wil, omdat hij al een derde van zijn straf zou hebben uitgezeten. De gevangenis zei toen dat pas in december een derde deel van zijn straf afloopt. Het geding wordt ook gevoerd voor vier andere buitenlandse gevangenen die in dezelfde situatie zitten en in hongerstaking zijn gegaan.

 
Door Belkis Osepa