Politiekorpschef Peter de Witte - foto: Hilbert Haar

Politiekorpschef Peter de Witte – foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Nodeloze bureaucratie heeft het politiekorps in St. Maarten achter de schermen in een houdgreep gehad sinds het eilandgebied een autonoom land werd in 2010, maar met de komst van Justitie Minister Dennis Richardson zijn er betere tijden aangebroken.


De minister heeft aanbevelingen van de visitatie commissie die het korps aan een audit onderwierp in maart overgenomen. Dit betekent onder meer dat korpschef Peter de Witte binnenkort een financieel mandaat krijgt dat hem in staat stelt de organisatie effectief te besturen.

Sinds 2010 had het korps een kleine kas van een schamele vijftienhonderd Antilliaanse gulden. Dit geld was doorgaans binnen een paar dagen op, waarna een nieuw verzoek moest worden ingediend. Dit proces duurde drie weken en het verzoek ging langs drie ministeries terwijl per ministerie tenminste drie ambtenaren het verzoek moesten goedkeuren.
“Teveel bureaucratie en het ontbreken van voldoende mandaat hinderen de besluitvaardigheid van het korps,” schreef de visitatiecommissie in haar rapport.
Korpschef Peter de Witte geeft met een voorbeeld aan hoe dit het werk van zijn mensen bemoeilijkte. “Stel dat er een slachtoffer van een misdrijf is dat voor behandeling naar Guadeloupe wordt gevlogen en daar vervolgens overlijdt. Dan moeten we bij de lijkschouwing aanwezig zijn en die vindt plaats zodra de patholoog beschikbaar is. Dan moet je een ticket kunnen bestellen, maar dat vraagt heel wat handtekeningen. Dat is in het verleden dus wel eens fout gegaan.”
De Witte was aanvankelijk van mening dat het bezoek van de visitatiecommissie te vroeg kwam voor het korps dat sinds oktober 2010 in opbouw is, maar hij is nu tevreden met het resultaat. “Het rapport bevat bruikbare aanbevelingen. De legitimiteit van de politie is heel belangrijk en een van de conclusies is dat die legitimiteit aan het toenemen is. Zoiets kunnen we zelf natuurlijk niet zeggen. Hetzelfde geldt voor meer blauw op straat. Dit zijn conclusies van externe waarnemers.”
De ontwikkeling van de buurtpolitie, een initiatief overigens van oud-minister Duncan, is volgens De Witte ook positief: “Ik denk dat burgers en politie hierdoor dichter bij elkaar zijn gekomen.”
Aanbevelingen die voor de leden van het korps cruciaal zijn gaan over de beschrijving en waardering van functies. “Het gaat de collega’s rust geven nu er een ontwerpregeling is voor hun wettelijke positie. Dat is voor politiemannen en vrouwen heel belangrijk.”
De visitatiecommissie merkt in haar rapport op dat de politie slecht is geïnformeerd omdat het niet is aangesloten op de informatiesystemen van de overheid. Daar gaat verandering in komen. De Witte: “We hebben gevraagd om een aansluiting op het systeem van het bevolkingsregister. Daarmee kunnen we namen en adressen controleren voor onze processen-verbaal.”
De operationele sterkte van het korps is een nieuw punt van discussie geworden. Het plan van aanpak voor de politie gaat uit van 390 voltijdbanen, maar in de afgelopen jaren zijn veranderingen opgetreden die tot andere conclusies leiden. Zo zijn bijvoorbeeld 43 banen weggehaald bij de politie en overgeheveld naar de immigratiedienst.
“We kunnen de gewenste sterkte nauwkeuring bepalen,” zegt De Witte. “We willen twee auto’s aan de kant van Philipsburg hebben en twee aan de kant van Simpson Bay. We zijn een 24-uurs service. Rekening houdend met factoren als vakantie, training en ziekte is de gewenste personeelssterkte heel goed te bepalen. In 2017 zullen we onze bestuurlijke sterkte bereiken, maar het eindgetal kan anders zijn dan waarvan nu wordt uitgegaan.”

Door Hilbert Haar