PHILIPSBURG – Justitieminister Dennis Richardson heeft vrijdag het definitieve rapport van de visitatiecommissie over het politiekorps in Sint Maarten in ontvangst genomen.

Het beoordelingsrapport wordt aangeboden: vlnr Ronald Bandell, Dennis Richardson, Franklin Richards en Peter de Witte. - foto Today / Leo Brown

Het beoordelingsrapport wordt aangeboden: vlnr Ronald Bandell, Dennis Richardson, Franklin Richards en Peter de Witte. – foto Today / Leo Brown

De commissie constateert in haar rapport dat het politiekorps uit het dal aan het komen is. Het rapport bevat acht aanbevelingen die de minister zei allemaal over te gaan nemen. Die aanbevelingen hebben betrekking op kwaliteitswaarborgen, opleiding en training, de versterking van het  middenkader, interne en externe communicatie en automatisering.

De visitatiecommissie werd ingesteld op initiatief van de vorige justitieminister Roland Duncan en de voorzitter van de Voortgangscommissie Sint Maarten Ronald Bandell, waarbij de huidige minister van justitie als voorzitter werd aangesteld.

“Dit rapport was bedoeld als een onderhandelingswapen in discussies met de minister van Justitie,” zei Richardson. “Dat is nu niet meer nodig, want ik hoef niet met mezelf te overleggen. De aanbevelingen zijn allemaal erg goed en ze hebben mijn volledige steun.”

Het politiekorps was aanvankelijk niet enthousiast over het idee aan een visitatie te worden onderworpen, maar nu de resultaten er liggen is de sfeer omgeslagen. Vooral de aanbeveling dat korpschef Peter de Witte een ruimer mandaat moet krijgen teneinde het korps effectief te kunnen leiden is in goede aarde gevallen.

De visitatiecommissie bezocht het korps van 11 to 15 maart. De commissie bestond naast voorzitter Richardson uit voormalig luitenant gouverneur Franklin Richards, de voormalig korpschef van de politieregio Limburg-Noord Bryan Rookhuijzen, de voormalig hoofdofficier van justitie in Zeeland-West-Brabant Hugo Hillenaar en de directeur van het Kwaliteitsbureau Politie Piet Dijkshoorn.

De commissie stelt dat het onaanvaardbaar is dat de politie niet is aangesloten op de automatiseringsinfrastructuur van het land Sint Maarten en dat het daardoor slecht is geïnformeerd. In dit kader is toegang to het electronische politie registratiesysteem Actpol essentieel.

Door Hilbert Haar