Geitenteelt onder druk door gebrek aan water - foto: Belkis Osepa

Geitenteelt onder druk door gebrek aan water – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Op Bonaire is er amper gewerkt aan de infrastructuur voor de watervoorziening op het eiland. De waterputten staan er troosteloos bij, watermolens functioneren niet, de waterbakken voor de dieren in de natuur zijn gescheurd en de lege dammen zijn slecht onderhouden.

Een reportage over watertekort in de landbouw door Belkis Osepa

 Aletta van Beeck van geitenboerderij Semper Kontentu is net als vele andere boeren en veehouders afhankelijk van het Water en Elektriciteitsbedrijf (WEB) dat wekelijks water naar haar boerderij brengt. Het watertekort geldt niet alleen voor drinkwater, maar heeft ook zijn impact op de landbouw. In de droge tijd heeft Van Beeck gebrek aan groenvoer en is ze genoodzaakt duur krachtvoer te kopen voor haar geiten. “Als je geiten hebt, kan je het best groenvoer verbouwen, dan ben je minder afhankelijk van de regentijd. Maar daarvoor heb je wel water nodig.”

Onderhoudsplan
De Bonairiaanse overheid heeft in het verleden alle watervoorzieningen zoals waterputten en -molens in kaart gebracht. Ook is aangegeven wat er moet gebeuren om de dammen structureel te verbeteren. Maar het plan is nooit adequaat uitgevoerd. Nu staan de meeste dammen door de droge tijd leeg, maar ze zijn ook slecht onderhouden.

Eilandraadslid Nolly Oleana van de Democratische Partij (PDB) pleit voor het uitvoeren van een gericht onderhoudsplan voor de dammen, molens en waterputten. “We hebben een kleine inventarisatie gedaan en de situatie is ernstig. Zelfs de loslopende ezels die normaal gebruik maken van het grondwater gaan nu richting woonwijken en vormen dan een gevaar voor het verkeer.”

Landbouw
Aletta van Beeck ziet veel heil in de combinatie van een verbeterde watervoorziening en interesse opwekken voor de landbouw. “Boeren en veehouders moeten enthousiast gemaakt worden om te verbouwen door waterputten in hun buurten te verbeteren of nieuwe maken. Deze boeren fungeren dan als een voorbeeldfunctie, waardoor men in andere gebieden ook gaan verbouwen omdat ze goed onderhouden waterputten hebben in hun buurt.”

Een oplossing op korte termijn is om geld te reservering op de eilandbegroting om onderhoud te plegen aan de watervoorziening op het eiland. Oleana stelt dat ook gebruik gemaakt kan worden van ruim zeven miljoen dollar dat Nederland beschikbaar heeft gesteld voor milieuprojecten. “De overheid kan een deel van dat geld gebruiken voor een duurzame oplossing van het probleem. In plaats van betonnen waterbakken, kan ook gebruik gemaakt worden van resistente plasticbakken om zo het probleem van betonrot tegen te gaan.”

Door Belkis Osepa