Eerste minister Ivar Asjes

Eerste minister Ivar Asjes

WILLEMSTAD – Premier Ivar Asjes vindt dat de ministeries teveel langs elkaar heen werken waardoor de overheid eerder een spelbreker is in de economische groei dan een facilitator. Op de persconferentie na afloop van de ministerraad kondigde hij plannen aan om dat te veranderen.

Een verslag van Dick Drayer


Het ministerie van Algemene Zaken, en de ministeries van Economische Zaken, Financiën, Verkeer en Vervoer en Sociale Zaken gaan een commissie bemensen die moet inventariseren welke projecten versneld kunnen worden uitgevoerd door bureaucratische belemmeringen weg te nemen.

Door Dick Drayer