HILVERSUM (ANP) – De Raad van Kerken erkent zijn betrokkenheid bij de Nederlandse slavenhandel.  In de tijd van de Nederlandse slavenhandel hebben de kerken in Nederland geen of onvoldoende respect getoond voor Bijbelse en menselijke waarden. Dat staat in een verklaring van de Raad van Kerken (RvK) die vrijdag 14 juni is gepresenteerd.

Donderdag werd al duidelijk dat de RvK zijn betrokkenheid bij de slavenhandel erkent. “Als kerken weten we ons deel van dit schuldig verleden en moeten we vaststellen dat theologie in bepaalde omstandigheden is misbruikt om de slavernij te rechtvaardigen”, zo staat in de verklaring. “Miljoenen mensen werden als slaaf gehouden. We erkennen betrokkenheid in het verleden van afzonderlijke kerkleden en van kerkelijke verbanden bij het in stand houden en legitimeren van slavenhandel”, stelt de raad.

In de verklaring richt de RvK zich tot nakomelingen van mensen die ooit als slaaf moesten werken, onder meer in Suriname en (Caribisch) Nederland, op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van grote en kleine organisaties in Nederland, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Christelijk Gereformeerde Kerken en het Leger des Heils.