DEN HAAG – “Het hele Koninkrijk heeft baat bij een goede screeningsprocedure voor kandidaat-ministers van Sint Maarten.” Dat schrijft minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties als antwoord op Kamervragen van VVD-Kamerlid André Bosman.

Maar, zegt Plasterk opnieuw: de screening van minister is een landsaangelegenheid van Sint Maarten waarbij Nederland niet betrokken is. Hij geeft aan dat gouverneur Eugene Holiday bij de formatieopdracht aan premier Sarah Wescot-Williams aandacht heeft gevraagd voor de screening. “Daarmee wordt zichtbaar opvolging gegeven aan de uiting van zorg van de Rijksministerraad.”

De vragen van Bosman die betrekking hadden op onder meer integriteitsvragen over politici van United People op Sint Maarten beantwoordt Plasterk met de mededeling dat hij weliswaar kennis heeft genomen van de berichten, maar dat Sint Maarten hierover beslissingen moet nemen.

door: Jamila Baaziz