ouder-voet-wandelstok-zh-vallen-170_400_04.jpg.h170.jpg.280WILLEMSTAD – De bejaardenzorg op Curaçao wordt door de overheid nog niet op de juiste manier beoordeeld. Dat zeggen experts die de situatie onder de loep hebben genomen.

“Op bejaardenhuizen is de wet en regelgeving van huisvesting van toepassing en niet van zorg. Daardoor wordt er voorbij gegaan aan de controle op de kwaliteit van de zorg, terwijl het daar uiteindelijk wel om draait”, legt Jan Huurman, Hoofdinspecteur Gezondheidszorg, uit.

Tegenstrijdig beleid
Filantroop Sandra Hay die zich met haar stichting Biba Miho sinds vier jaar bezighoudt met de bouw van een nieuwe bejaardenhuis op het eiland deelt de mening van Huurman, maar voelt zich in haar queeste vooral gehinderd door de strenge regels op het gebied van huisvesting.

“We worden vooral beoordeeld op de infrastructuur van het bejaardenhuis in plaats van waar het eigenlijk om gaat: de zorg. Daardoor lopen veel tehuizen subsidie mis die juist zo hard nodig is om de zorg te waarborgen. Bovendien is het heel tegenstrijdig want het huis waar de oudjes al jaren in zitten staat op instorten, maar wij moeten met het nieuwe tehuis wel voldoen aan allemaal strenge eisen die onhaalbaar zijn met een klein budget.”

Wil is er wel
Volgens Huurman moet het ‘en en’ zijn. “Natuurlijk moet de huisvesting in orde zijn, maar er moet ook beoordeeld worden op zorg. Tijdens mijn steekproefbezoek aan zes bejaardenhuizen merkte ik dat de wil en inzet van het personeel er zeker zijn, maar dat het vaak organisatorisch niet altijd even goed zit.

Huurman bezocht aan het begin van zijn aanstelling steekproefsgewijs zes bejaardenhuizen en trof bij allemaal een gebrek aan personeelslijsten en goed bijgehouden medicatielijsten. “Verbazingwekkend genoeg was dit binnen een week bij alle tehuizen geregeld, dus het kan wel.”

Oorzaak
Dat het niet ligt aan de inzet van het verplegend personeel of het feit dat de meeste bejaardenhuizen door particulieren zijn opgezet, daar zijn Hay en Huurman het over eens. “Oorzaak van het probleem is dat de initiatieven zijn beoordeeld als een huisvesting voor ouderen, maar dat dezelfde ouderen in de loop der jaren patiënt zijn geworden die verzorging nodig hebben”, aldus Huurman.

“De wet kijkt echter nog steeds met een huisvestingbril naar de tehuizen waardoor de waardering van de zorg tussen wal en schip valt. Het is dus heel simpel: de wet en regelgeving moet aangepast worden naar de huidige maatstaven binnen de normen van Curaçao.”

Door: Natasja Gibbs