DEN HAAG – Berichten over misstanden op Sint Maarten van Nederlandse ambtenaren die daar werken, zogeheten ambtsberichten, zouden mogelijk door het ministerie van Koninkrijksrelaties niet altijd doorgegeven worden aan de Tweede Kamer. Plasterk belooft tijdens het overleg op 16 april dit uit te zoeken, maar zegt niets te weten van berichten die ‘in lades zouden verdwijnen’.

Kamerleden André Bosman (VVD), Ronald van Raak (SP), Sietse Fritsma (PVV) en Pierre Heijnen (PvdA) willen van minister Plasterk weten of er informatie is achtergehouden. Zij baseren die indruk mede op het verhaal van Bas Roorda, een voormalig hoofd financiën van Sint Maarten. Hij deed zijn verhaal  in EenVandaag van 16 april.

Van Raak: “Weet de minister meer dan wij weten? Hoe kunnen wij zeker zijn dat we goed geïnformeerd zijn?” Bosman: “Ik heb geen behoefte aan een parlementair onderzoek hiernaar, maar wil informatie over integriteit en corruptie in het Koninkrijk.” Ministeries zijn verplicht om de Kamer volledig te informeren.

Plasterk laat uitzoeken of er ambtsberichten met relevante informatie zijn die niet gedeeld zijn. Hij merkt wel op dat Nederlanders die in dienst zijn van bijvoorbeeld Sint Maarten buiten de ambtsberichten vallen. Zij zijn immers niet in dienst van Nederland. “Niet alle brieven die gestuurd worden gaan naar de Kamer. Het zou dus kunnen dat Nederlanders brieven hebben gestuurd waarin zij zich beklagen over de situatie in andere landen van het Koninkrijk. Maar ook dat staat mij zo niet bij. ”

door: Jamila Baaziz