Er is verwarring ontstaan over de interpretatie van het uitgelekt screeningsrapport van Michael Römer als interim-hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC).

De media meldden gistermiddag dat Römer ‘negatief is gescreend’ voor de functie van VDC-hoofd, terwijl premier Daniel Hodge nog diezelfde avond liet weten dat daar niets van waar is ‘omdat uit het Veiligheidsonderzoek is gebleken dat Römer geen gevaar vormt voor de veiligheid van Curaçao.’

Volgens Staatsrechtsgeleerde Douwe Boersma hebben beide partijen het over een andere vorm van screening, waarvan de één wettelijk wel doorslaggevend is voor het aanstellen van een topambtenaar en de andere niet.

Negatieve beoordeling
De discussie over de screening van Römer werd aangezwengeld toen de Curaçaose media een gedeelte van een intern rapport van de screening van Römer in handen kregen. Volgens de krant Amigoe staat daarin ‘dat Römer tekortkomingen heeft.’ De krant schrijft ‘dat het uitgelekte rapport het beeld schetst van Römer als iemand met een gebruiksaanwijzing.’

“We hebben het gevoel dat de ondervraagden eerlijk aan ons hebben verteld wat en hoe ze de samenwerking met hem ervaren hebben. Ze waren te spreken over zijn vakkennis (onderzoeksmethoden) en inzet maar wezen tegelijkertijd op het feit dat hij enkele cruciale tekortkomingen heeft”, aldus de opstellers van het rapport volgens de krant.

Geen gevaar
Direct volgend op het artikel van de Amigoe gisteravond, stuurde Hodge een brief de media in waarin hij schrijft ‘dat de Commissie van Toezicht heeft kunnen vaststellen dat, nadat binnen de VDC een intern onderzoek had plaatsgevonden met het oog op de inzet van Römer als assistent-crisismanager van de VDC, in 2011 een veiligheidsonderzoek heeft plaatsgevonden waarbij niet is gebleken van enig veiligheidsrisico.’

Twee verschillende onderzoeken
Staatsrechtsgeleerde Douwe Boersma legt uit waar de schoen wringt. “Het rapport dat de media in handen heeft gekregen betreft een onderzoek naar de persoonlijke kenmerken en geschiktheid van Römer als leidinggevende. Niet onbelangrijk naar mijn mening, maar de wet schrijft niet voor dat een negatieve uitslag daarover doorslaggevend is voor het al dan niet aanstellen van de man als interim-hoofd van de VDC.”

“Het veiligheidsonderzoek waar de premier het echter over heeft is wel doorslaggevend volgens de artikelen 2 en 3 in de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao. In dat onderzoek wordt gekeken of iemand een gevaar kan zijn voor het land doordat diegene bijvoorbeeld banden heeft met criminele of terroristische organisaties. Als dat niet het geval is ligt de weg naar benoeming open. Twijfels over of de persoon in kwestie een aangenaam persoon als leidinggevende is vormen daarin, zo blijkt, geen obstakel.”

Door: Natasja Gibbs