De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) gaat de studieleningen voor de Bonairiaanse studenten innen. Op dinsdag 12 maart hebben het Openbaar Lichaam Bonaire en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hiervoor een overeenkomst getekend.

Volgende week zal ook de Bonairiaanse stichting die studiefinanciering regelt, Fundashon Finansiamentu di Estudio di Bonaire (FINEB) de overeenkomst tekenen. De afdeling RCN-Studiefinanciering gaat de opbrengst van de inning beschikbaarstellen voor het OLB ten behoeve van het onderwijs.

In de periode van 2004 tot en met 2010 heeft de FINEB studieleningen verstrekt aan studenten van Bonaire. Met de transitie van Bonaire tot openbaar lichaam binnen Nederland heeft de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor de studiefinanciering van de studenten van Bonaire overgenomen. Na de ondertekening van de overeenkomst zal de overdracht van de studieleningen officieel worden geregeld.

Binnenkort ontvangen de voormalige studenten een brief over de terugbetaling van hun FINEB-lening. Ook de borgen van de studenten ontvangen een brief, omdat zij zich bij het sluiten van de lening garant stelden voor de terugbetaling van de lening. Vervolgens ontvangen de voormalige studenten een voorstel van een persoonlijk aflosplan. In deze brief staat onder meer de hoogte van de studielening en wanneer er begonnen moet worden met terugbetalen.

Door: Belkis Osepa