De gedeputeerde van financiën van St. Eustatius, Koos Sneek, legt uit dat in 2008 afspraken zijn gemaakt om het voorzieningenniveau op de eilanden op een “in Nederland aanvaardbaar niveau” te krijgen. Tot nu toe is het voor niemand duidelijk wat dat aanvaardbare niveau moet zijn. Deze week proberen de eilanden hierover duidelijkheid te krijgen bij de verschillende ministeries. De hoogte van de sociale uitkeringen op de eilanden vindt men in Nederland “wel okee” volgens Sneek, terwijl  op de BES-eilanden de mensen met een uitkering blijken onder de armoedegrens te leven.

Annemieke Jansen in gesprek met Koos Sneek

Op Saba, Statia en Bonaire wil men een onderzoek naar het niveau van die uitkeringen. Het Centraal Bureau voor Statistiek is op 1 maart met een levensduurteonderzoek begonnen.

Sneek vindt overigens niet dat de belastingen te hoog zijn. Volgens hem is de belastingdruk op Bonaire, St. Eustatius en Saba minder groot dan voor 10-10-10. De koopkracht is wel gedaald, maar dat komt volgens hem door de omzetbelasting die door St. Maarten geïnd wordt. Als de eilanden daarvoor vrijstelling krijgen kunnen de prijzen op de eilanden weer dalen.

De invoering van de vastgoedbelasting loopt niet lekker. Behalve dat er geen duidelijkheid is over hoe er getaxeerd wordt, krijgen de belastingplichtigen nu pas de aanslagen van 2011 en 2012 in de bus. Ook blijken er veel administratieve fouten te zijn gemaakt.

Door: Annemieke Jansen