Bewoners uit de omgeving van Urirama, waar de plaatsing van een tweede windmolenpark is gepland, hebben hun kortgeding tegen de Arubaanse regering, nutsbedrijf WEB en vier bedrijven van de windmolenexploitant verloren. Toch vinden zij dat met de gang naar de rechter belangrijke doelen zijn bereikt.

Bewoners van onder meer Seroe Pela, Kamay en Boroncana, verenigd in de belangenorganisatie Affected Residents Urirama (ARU), hadden het kortgeding aangespannen om werkzaamheden die volgens hen zonder enige vergunning werden uitgevoerd aan de noordwestkust van het eiland bij Urirama stop te zetten.  De regering en de bedrijven van windparkbeheerder Henk Hutting hebben altijd volgehouden dat het hier ging om metingen van de ondergrond en de windkracht. Hiervoor zouden ze een mondelinge hebben gekregen.

Bovendien waren de werkzaamheden gestopt in december, in afwachting op het al dan niet verkrijgen van een hindervergunning, een wijziging van het bestemmingsplan voor het stuk terrein van natuur- naar industriegebied en tenslotte de overdracht van de erfpacht van het terrein. Dat argument was voldoende bewezen, vond de rechter. Ook de eis van de buurtbewoners om onder meer de afnamecontract tussen WEB en de windmolenparkbeheerder in handen te krijgen werd afgewezen, mede omdat hard werd gemaakt dat de gevoelige bedrijfsinformatie in dat contract niet voor derden bedoeld is.

Vandaag heeft ARU echter aangegeven dat zij, los van een paar twistpunten, toch blij is met het oordeel van de rechter. Niet alleen is het onder meer duidelijk wie de opdracht heeft gegeven voor de werkzaamheden en welke van de vier aan het project verbonden bedrijven van de windparkbeheerder onderhandelt met WEB – en dus aansprakelijk is -, maar ook zijn de bewoners ervan overtuigd dat de werkzaamheden nu ook daadwerkelijk zijn gestaakt tot de benodigde papieren en vergunningen zijn uitgereikt.

ARU wil voorkomen dat een windmolenpark wordt gebouwd bij Urirama. Buurtbewoners vrezen voor mogelijke gevolgen voor hun gezondheid en waardevermindering van hun woningen. De eerstvolgende kans dat ARU krijgt om juridische stappen te tenemen tegen de mogelijke komst van een windmolenpark in Urirama is wanneer de hindervergunning wordt uitgegeven. In het traject daar naartoe moeten zij als belanghebbende ook worden gehoord.

Door: Ariën Rasmijn