Foto: Salba Alto Vista Aruba

ORANJESTAD – Ondanks toezeggingen van het vorige kabinet, is de kans nu klein dat Aruba’s tweede windmolenpark doorgaat. Het huidige kabinet wil het park niet bij Urirama, een natuurgebied aan de noordkust.

Het vorige kabinet zou daarvoor het ruimtelijke ordeningsplan wijzigen om de 8 windmolens van 3,3 megawatt te kunnen plaatsen. Maar premier Evelyn Wever-Croes zegt nu het windpark niet op deze plek te willen en ‘als vrienden uit elkaar’ te willen gaan met de exploitant.

Ariën Rasmijn in gesprek met premier Wever-Croes

Sinds de aankondiging van het park in 2009 is er weerstand. Vooral van de nabijgelegen wijken. Er is ook protest omdat het te dicht bij kapel Alto Vista ligt, als oudste katholieke kerk ook een populaire toeristenbestemming.

Exploitant Windpark Urirama NV kreeg echter een hindervergunning. Maar een groep bewoners vecht dit al lange tijd aan. De vergunning heeft het kabinet nog niet ingetrokken en er loopt nog een administratieve zaak bij het Gemeenschappelijke Hof.

Directeur van het exploitatiebedrijf Henk Hutting zegt zeker te zijn van zijn zaak. “De rechters hadden de landsadvocaat op de man af gevraagd wat onwettig zou zijn aan het project. Daar kon hij geen antwoord op geven. Ook het verzoek om behandeling uit te stellen is afgewezen.” De uitspraak is op 4 juni.

Weer voor de rechter
Premier Wever-Croes zegt dat de hindervergunning ‘expres’ niet is ingetrokken omdat er dan geen hoorprocedure plaats kan vinden. Dit wil het kabinet eerst om vervolgens de vergunning voor de uitspraak in te trekken. En daarna met de exploitant in onderhandeling te gaan.

Ze zegt wel dat de kans groot is dat deze de regering voor de rechter sleept.

Wever-Croes vermoedt dat de vorige regering ‘tal van vergaande toezeggingen’ zou hebben gedaan aan de exploitant. Welke en in hoeverre de overheid daaraan is gebonden, is volgens haar nog niet duidelijk.