Het overlijden van de Venezolaanse president Hugo Chavez noemt premier Mike Eman ‘een groot verlies’. De Arubaanse minister-president roemde Chavez vanavond, kort nadat het nieuws bekend werd gemaakt, om zijn sociaal bewogen gedachtengoed en de aandacht die hij gaf aan de allerarmsten in zijn land.

“De manier waarop hij politiek bedreef is onderwerp van discussie maar hij zal hoe dan ook door de rest van de wereld herinnerd worden als een leider die nadruk legde op een deel van de bevolking dat door velen wordt vergeten”, aldus Eman, die zei te hopen dat dat de verschillende politieke stromingen in Venezuela hun tegenstellingen opzij zouden leggen om het leven van Chavez en de manier waarop hij zwakkeren in de samenleving een hand toereikte te vieren.

De Arubaanse premier verklaarde dat hij afgelopen maanden nauwgezet de ontwikkelingen rond de gezondheid Chavez had kunnen volgen aan de hand van gesprekken met Jesus Javier Arias Fuenmayor, de generale consul van Venezuela op Aruba. Die zou op zijn beurt details van de gezondheidstoestand van Chavez hebben gekregen van zijn vader Francisco Arias Cardenas, een vertrouweling van de Venezolaanse president.

Aruba heeft sinds het sluiten van de raffinaderij van Valero contact gehouden met de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA, over een mogelijke overname van de raffinaderij die inmiddels gesloten is. Dat er maar geen concrete afspraken konden worden gemaakt had te maken met de gezondheidstoestand van Chavez, zo kreeg de lokale pers telkens te horen van de Arubaanse regering. Gesprekken met PDVSA zijn echter nog altijd gaande. Premier Eman deed vanavond echter geen enkele uitspraak over wat de gevolgen van Chavez’overlijden zouden betekenen voor de onderhandelingen met het Venezolaanse staatsoliebedrijf.