Foto: Ariën Rasmijn

De begroting van Aruba voor het jaar 2013 is eindelijk klaar en goedgekeurd door de Ministerraad. Vanochtend werd het in grote lijnen uitgelegd aan de lokale pers door minister Mike de Meza van Financien, Nutsbedrijven, Communicatie en Energie, samen met premier Mike Eman. Om binnen het financieel kader te blijven wordt er dit jaar 100 miljoen florin bezuinigd, voor het grootste deel in de goederen en diensten die de verschillende overheidsdiensten afnemen.


De totale kosten voor dit jaar zijn begroot op 1,3 miljard florin en de totale inkomsten op 1,1 miljard. Daarmee komt het financieringstekort op 223 miljoen te staan. Het financieel kader waar het kabinet Mike Eman zich sinds 2010 aan moet houden schrijft voor dat in 2016 een begrotingsbalans wordt bereikt. Het financieringstekort gedeeld door het Bruto Binnenlands Product (BBP) is voor 2013 geraamd op -4,6%. Volgend jaar moet dit komen te staan op -3,4% en in 2015 op -1,0%, om tenslotte in 2016 het nulpunt (-0,3%) te bereiken. De regering wil dit bereiken door in de post ‘goederen en diensten’ van alle departementen te snoeien. “Dat kan inhouden dat er minder diensten worden afgenomen, maar ook dat er bijvoorbeeld minder wordt gereisd”, illustreert minister De Meza.

Van een medewerker van zijn kantoor verneemt Caribisch Netwerk wat concretere voorbeelden: “Leaseauto’s en kopieermachines gaan gewoon terug.” In totaal bezuinigt de regering dit jaar 100 miljoen florin. Dat is 25 miljoen meer dan er sinds 2010 structureel wordt gekort, maar ook 40 miljoen minder dan de Centrale Bank afgelopen november had voorgeschreven in haar ramingen voor de periode 2013-2016.

De CBA kwam met het advies om dit jaar 140 miljoen florin te bezuinigen vanwege de sluiting van de raffinaderij van Valero. De regering gaat hier echter niet in mee omdat zij ervan uitgaat dat er dit jaar meer inkomsten zullen zijn, onder meer vanwege de start van de renovatie van het ziekenhuis, de aanleg van een tweede windmolenpark en het Green Corridor-project.

Premier Eman benadrukt dat de regering van Aruba in tegenstelling tot andere landen bewust kiest voor een middenweg tussen hard bezuinigen en meer eigen inkomsten genereren via belasting. Bezuinigingen gaan hand in hand met toeslagen aan de zwakkere groepen binnen de samenleving, met als doel de koopkracht te versterken. “Op die manier hou je de motor draaiende en krijg je als regering je inkomsten om aan je verplichtingen te blijven voldoen”, aldus Eman. De begroting van 2013 gaat nu onder meer naar de Raad van Advies, om daarna uiteindelijk aan de Staten te worden aangeboden ter goedkeuring.