Foto: Sea Turtle Conservation Curaçao

De afgelopen weken hebben illegale bouw- en schoonmaakactiviteiten op Klein Curaçao voor veel onrust gezorgd. Ard Vreugdenhil van Sea Turtle Conservation Curaçao, die de schildpadden op het eiland monitort, heeft alarm geslagen over de situatie.

“De werkzaamheden bedreigen de natuurlijke balans en de leefomgeving van de beschermde schildpadden”, zegt Vreugdenhil. De activiteiten, die drie weken geleden begonnen, lijken ingegeven door de aankomende beheersovereenkomst voor Klein Curaçao, waardoor charters snel proberen terrein te winnen voordat strikte regels van kracht worden.

De onrust rond Klein Curaçao
“Het lijkt erop dat nu de plannen van Klein Curaçao steeds concreter worden en dat mensen proberen nog snel dingen te doen om daar voet aan wal te krijgen. Letterlijk”, zegt Vreugdenhil. Hij is bezorgd over de recente ontwikkelingen op het eiland. “Het maakt mij niet zoveel uit wie het zijn, maar dit kan totaal niet”.

Illegale activiteiten op het eiland
Vreugdenhil vervolgt: “Veel eerder, drie weken geleden, hebben we al geconstateerd dat er een hele strook van veertig bij twintig meter is schoongemaakt en er zijn palapa’s neergezet.” Er is sprake van grootschalige schoonmaak en bouwactiviteiten zonder toestemming, wat ernstige gevolgen heeft voor het milieu op het eiland.

De gevolgen voor de natuur
“Afgelopen weekend is er een andere hele grote strook bijgekomen, helemaal leeg getrokken. Alle beschermende vegetatie zijn ervan afgehaald”, legt Vreugdenhil uit. Hierdoor ligt het zand helemaal los en waait het weg, wat kan leiden tot erosie en overstroming van lage delen van het eiland. “Dit is een enorme inbreuk op hoe het daar hoort te zijn”, benadrukt Vreugdenhil.

De impact op de schildpadden
Een bijzonder zorgwekkend aspect is de impact op de met uitsterven bedreigde Hawksbill schildpadden (lokale naam: Karetschildpad) die hun nesten op Klein Curaçao maken. “Die hebben geen plek meer om te nestelen. Voor de dieren is het noodzakelijk dat ze door vegetatie beschermd worden. Die rand is nu veertig meter naar achteren geplaatst, niet meer op het strand, maar op de koralen, zodat ze daar uiteindelijk nooit een nest kunnen maken”, legt Vreugdenhil uit.

Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor de schildpaddenpopulatie op het eiland. Vreugdenhil benadrukt verder dat de schildpadden die op Klein Curaçao nestelen, vaak geboren zijn op de oostkust van het eiland en daar instinctief naar terugkeren om te broeden.

“Deze dieren zijn enorm gefocust op hun geboorteplaats. Ze gaan niet zomaar naar een andere locatie zoals Oostpunt of Bonaire. Als ze niet op hun specifieke hoek van Klein Curaçao kunnen broeden, laten ze hun eieren in zee los, wat de populatie drastisch kan verminderen”, zegt Vreugdenhil. Hij benadrukt de noodzaak om het oostelijke deel van het eiland vrij te houden van verdere ontwikkeling.

Reactie van de autoriteiten
Ondanks herhaalde meldingen aan de autoriteiten, blijft actie uit. “Wij hebben via de milieupolitie, het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) melding gemaakt, maar er wordt eigenlijk niet gehandhaafd”, zegt Vreugdenhil teleurgesteld.


De toekomst van Klein Curaçao

Er is hoop dat er binnenkort een beheersplan voor Klein Curaçao komt. “Er komt een beheersovereenkomst aan. Klein Curaçao gaat beheerd worden, en we hopen dat dit snel en effectief zal zijn”, aldus Vreugdenhil. Het plan moet volgens hem snel worden geïmplementeerd om verdere illegale activiteiten en milieuschade te voorkomen.