Foto: Pixabay

Bonaire krijgt dit jaar toch nog geen nieuw ouderentehuis. De eerder aangekondigde plannen blijken niet haalbaar, zegt Timp-Silberie van Zorg en Welzijn Groep. “Wij beseffen nu dat de bouw niet in een jaar afgerond kan worden.”

Uit onderzoek dat vorig jaar is gedaan door de Zorg en Welzijn Groep en ketenpartners, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, blijkt dat zeker 70 ouderen behoefte hebben aan een plek in het ouderentehuis.

In het ouderentehuis komt ook een dagopvanglocatie (waar ouderen die nog thuis wonen naartoe kunnen voor dagbesteding), respijtzorg (zorg die iemand anders tijdelijk overneemt van de mantelzorger) en speciale zorg voor ouderen met dementie.

Ouderentehuis hard nodig
Hard nodig dus, want er is een tekort aan speciale woningen voor ouderen, terwijl het aantal aanvragen voor specialistische zorg toeneemt. Vooral ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, kunnen niet op de juiste zorg rekenen.

“We hopen midden 2025 te beginnen met de bouw”, zegt Timp-Silberie. “Het is een groot project en we moeten alles goed in kaart brengen.”

Volgens Timp-Silberie ligt het niet aan de overheden dat de bouw nog niet is gestart. “Het ligt aan onderzoeken en adviezen die wij moeten verzamelen om het programma van eisen op te stellen. Dat zijn alle eisen waar een verzorgingshuis aan moet voldoen, zoals de kwaliteit, de locatie, hoe alles draaiende gehouden moet worden.”

“We zijn gewezen op een verzoek dat er lag voor een mogelijk terrein”, reageert gedeputeerde Nina den Heyer van directie Samenleving & Zorg. “Ik heb hier navraag naar gedaan en het is in behandeling. Ik denk dat de vertraging daarmee te maken heeft.”

Vertraging
De bouw loopt vertraging op, terwijl de nood hoog is. Den Heyer zegt ermee aan de slag te zullen gaan. “De nood is bekend en gesprekken moeten worden gevoerd met stakeholders waaronder ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport”, aldus den Heyer.

Volgens Timp-Silberie kan het dat het aantal ouderen dat behoefte heeft aan een plek in het ouderentehuis inmiddels hoger ligt. “Al is er wel rekening gehouden met de vergrijzing op Bonaire.” Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de mensen kunnen verhuizen naar het ouderentehuis.