Foto: Pixabay

De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) waarschuwt voor de economische gevolgen van klimaatverandering. “Het rapport is een signaal naar de politiek die vooral aan vandaag en morgen denkt, en niet over de situatie na 25 jaar”, zegt econoom Rob van den Bergh (Curconsult).

De directeur van de Centrale Bank, Richard Doornbosch, schrijft in het rapport dat het Caribisch gebied de regio is met de hoogste blootstelling aan klimaat gerelateerde natuurrampen. Als gevolg daarvan is de kans op extreem weer ‘een doorlopend risico voor de economische vooruitzichten voor Curaçao en Sint-Maarten’. “Natuurrampen kunnen leiden tot grote schade aan infrastructuur en gebouwen.”

Van den Berg (Curconsult) zegt te begrijpen dat de centrale bank nu specifiek aandacht vraagt voor de effecten van klimaatverandering. “De overheden van Curaçao en Sint-Maarten hebben steeds te weinig aandacht besteed aan klimaatverandering.”

“Er is jarenlang niet of nauwelijks rekening gehouden met het onderwerp. Ze hebben toekomstige problemen, zoals orkanen, regen, overstromingen, steeds onderschat.”

Bijkomend detail is volgens Van den Berg dat voor de bijzondere Caribische gemeenten er wel plannen worden gemaakt, terwijl de politiek op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten – relatief gezien – daar weinig aan doet of geld voor beschikbaar maakt. “Dus als je droge voeten wilt houden, emigreer naar Bonaire.”

De CBCS heeft als taak om toezicht te houden op de financiële sector van de landen en de waarde van de Antilliaanse gulden.

De centrale bank haalt in haar rapport de nasleep van orkaan Irma aan, de meest recente ervaring in Sint-Maarten. De verwoesting en een hoge economische tol, tonen het potentieel aan van natuurrampen. “De totale geschatte schade van die catastrofale categorie 5-orkaan aan Sint-Maarten is meer dan NAf. 3,7 miljard.”

Daarnaast verslechterde daardoor de overheidsfinanciën van Sint-Maarten, onder andere omdat het slecht ging met de economie en er daardoor minder geld binnenkwam. Ondanks de 1 miljard Antilliaanse gulden, die door Nederland beschikbaar is gemaakt voor de wederopbouw, moest de overheid van Sint-Maarten liquiditeitsleningen aangaan bij de Nederlandse staat.

“Op dit moment vertegenwoordigen deze leningen ongeveer 13 procent van de totale overheidsschuld van Sint-Maarten”, aldus de CBCS-president.

Nationale strategie
Concreet adviseert Doornbosch de Curaçaose en Sint-Maartense politiek om een alomvattende nationale strategie voor klimaatadaptatie te ontwikkelen.

De klimaatplannen kunnen ook goed uitpakken voor de economie. Want naast de ernstige bedreigingen die klimaatverandering met zich meebrengt, biedt het volgens Doornbosch ook kansen voor economische groei door investeringen in veerkrachtige infrastructuur. De positieve kansen zitten ook in de overgang naar hernieuwbare energie.

De centrale bank is daarom nu bezig met het in kaart brengen en inschatten van de financiële risico’s voor de financiële sectoren van Curaçao en Sint-Maarten in het algemeen en de onder toezicht staande instellingen in het bijzonder.

De volledige tekst van het Economisch Bulletin voor december 2023 is te vinden op de website van de CBCS.