Foto: Pixabay

Activist Riddhi Samtani vraagt op de VN-klimaattop in Dubai internationaal aandacht voor Sint-Maarten. Haar eiland kan niet voor hulp aankloppen bij de klimaatfondsen, terwijl inwoners wel de effecten van klimaatverandering voelen.

In Dubai is een internationaal schadefonds gelanceerd voor armere landen die het minst hebben bijgedragen aan de effecten van klimaatverandering. Sint-Maarten is ook zo’n land, zegt Samtani (27), maar het kan geen aanspraak maken op hulp. Dat vertelt ze in een reportage van het NOS Radio 1 Journaal.

Sint-Maarten kreeg in 2017 te maken met de verwoestende orkaan Irma. Nederland schoot te hulp met 550 miljoen euro via de Wereldbank, maar na zes jaar is de wederopbouw nog steeds niet klaar. Dat komt vooral door bureaucratie.

Samtani vindt dat Nederland met een aanpak voor het hele Koninkrijk zou moeten komen, zodat alle zes eilanden weerbaarder zijn tegen bijvoorbeeld zeespiegelstijging, hitte en extreem weer. “Het is niet zo dat klimaatverandering maar één deel van het Koninkrijk treft, maar ons allemaal.”

Ze vraagt zich af waarom Nederland wel het buitenland helpt met innoverende maatregelen tegen de zeespiegelstijging, maar onze eilanden niet. “Nederland helpt bijvoorbeeld Bangladesh met deltawerken. Die innovatie zie je niet in de rest van het Koninkrijk.”

Waar blijven de klimaatplannen?
“Het klopt dat we in Europees-Nederland al klimaatplannen hebben, maar de Caribische eilanden zijn daarin niet meegenomen”, zegt Daphina Misiedjan, docent Mensenrechten en Milieu aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor de bijzondere Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius is dat ‘pas vorig jaar van de grond gekomen, terwijl de klimaatverdragen al in werking zijn sinds de jaren negentig’.

De eilanden zijn afhankelijk van Nederland voor bijvoorbeeld financiering, omdat het Koninkrijk als één rijk land wordt gezien.

“Daar zit een spanning tussen”, aldus Misiedjan in het NOS Radio 1 Journaal. “Aan de ene kant zegt Europees-Nederland: de eilanden moeten het zelf doen. Vanuit het internationaal recht wordt er gezegd: nee, jullie moeten er samen uitkomen want jullie zijn één koninkrijk.”

De zes eilanden van ons Koninkrijk kunnen niet bij de VN terecht voor hulp, en ‘in mindere mate’ terecht bij de EU. Den Haag vindt dat Aruba, Sint-Maarten vooral zelf actie moeten ondernemen, omdat het autonome landen zijn. “Daarom is het echt zaak dat Nederland bepaalde maatregelen treft.”